Eskilstuna kommun tecknar ramavtal med Centric

I Eskilstuna kommuns upphandling har Centric tilldelats avtal avseende bemanningstjänster inom IT.

Kontraktstiden är 2023-10-14 – 2025-10-13 med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år, dvs tom. 2027-10-13.

"Vi är mycket glada att ha fått förtroendet och står rustade inför de kommande förfrågningarna. Vi har idag ett stort antal ramavtal med andra offentliga verksamheter och välkomnar därför Eskilstuna kommun in i Centric-familjen. Att vara ramavtalsleverantör innebär ju ett långsiktigt arbete, och vi är stolta och glada över att få bidra med vår kompetens.” säger Erica Lindh, upphandlingsansvarig på Centric.

Avtalets omfattning

Avtalet avser Eskilstuna kommuns behov av tillfällig bemanning till Serviceförvaltningen IT. Rollerna som omfattas av avtalet är supporttekniker, systemadministratörer, uppdragsledare och projektledare.

Info om rollerna:

Systemadministratören/Supportteknikern kommer att arbeta med drift, förvaltning samt underhåll av kommunens IT-plattform. Arbetet kan även komma att inbegripa drift, förvaltning samt underhåll av ITsystem. Arbetet kommer att ske i första och andra linjens support, samt kundmottagning. Uppdraget kan komma att bestå av att administrera användarkonton och behörigheter, ge enklare support, tillgodose behov, lösa problem, dokumentera och upprätta kunskapsartiklar samt ansvara för leverans och kunskapsöverföring. Vidare kan arbetet omfatta att ta emot uppdrag såsom incidenter och förfrågningar via telefon, e-post, webb och att ställa en första diagnos på det inkomna ärendet för att sedan fördela till rätt instans.

I rollen som uppdrags- eller projektledare är arbetet kundfokuserat och innebär interna kontakter med förvaltningar och bolag i kommunkoncernen samt externa kontakter med leverantörer. Arbetet som projektledare kommer att ske i projektform och kommer innebära ett ansvar att leda arbetet enligt kommunens projektmodell (XLPM).

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Larsen, Kundansvarig

Tfn: +46(0)734 159 362

E-post: peter.larsen@centric.eu