Stratech Perspectief

Eén complete oplossing voor schuldhulp, budgetbeheer en kredietverstrekking

Als schuldhulpverlener geef je inwoners met financiële problemen graag de juiste zorg. Daar komt aardig wat bij kijken: van overleg met schuldeisers tot budgetbeheer en kredietverstrekking. Met het complete cliëntvolgsysteem Stratech Perspectief kun jij je aandacht volledig richten op hulp aan je cliënten.

Eén complete oplossing voor schuldhulp, budgetbeheer en kredietverstrekking

Oplossingsgerichte schuldhulp

Als schuldhulpverlener bestaat je dagelijkse werk uit veel verschillende onderdelen: contacten met cliënten, het verwerken van cliëntgegevens, het regelen van schulden en de communicatie met schuldeisers, interne collega’s en andere betrokkenen.

Daarbij horen veel verschillende berekeningen, zoals het vrij te laten bedrag, de afloscapaciteit, hercontroles en betalingsvoorstellen voor schuldeisers. Een overzicht van taken die je per dag moet uitvoeren om grip te houden op het dossier van je cliënt is hierbij erg belangrijk.

Met ons cliëntvolgsysteem kun je eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten uitvoeren. Onze oplossing voor schuldhulpverlening ondersteunt het volledige proces: van aanmelding, intake, stabilisatie, het realiseren van de schuldregeling tot en met het uitbetalen aan schuldeisers. Daarnaast kan parallel aan de schuldregeling flankerende hulp, budgetcoaching en budgetbeheer worden ingezet.

Ook kun je jouw cliënt eenvoudig doorgeleiden naar de Wettelijke schuldsanering (Wsnp) of begeleiden in een nazorgtraject. De vele automatische berekeningen in de software, zoals de afloscapaciteit en het betalingsvoorstel, leveren je direct veel tijdwinst op.

Budgetbeheer: de juiste balans

Als budgetbeheerder draag je zorg voor de financiële huishouding van jouw cliënten. Stratech Perspectief biedt je de mogelijkheid het gehele betalingsverkeer van jouw cliënt over te nemen en te communiceren met alle banken.

In overleg met jouw cliënt stel je een budgetplan op: dé basis van waaruit je de betalingen gaat verrichten. Het is mogelijk het budgetplan gefaseerd in gebruik te nemen. Na het opstellen kun je een extra controlestap toevoegen waarbij een andere afdeling akkoord geeft op het budgetplan, in het kader van functiescheiding.

Je hebt continu inzicht in alle inkomsten en uitgaven. Jij bepaalt in alle gevallen welke voorgestelde betalingen vanuit het budgetplan gedaan worden. Met één druk op de knop genereer je een overzicht van uitgavenregels die niet uitgevoerd kunnen worden. Deze betalingen kun je eenvoudig aanpassen, verplaatsen naar een andere datum of laten vervallen.

Krediet verstrekken en bewaken

Voor mensen met schulden of mensen die bij een commerciële bank geen lening kunnen krijgen, biedt een persoonlijke lening of saneringskrediet vaak uitkomst. Een passend aanbod afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Als kredietverstrekker en kredietbeheerder wil je eenvoudig een krediet kunnen verstrekken en bewaken. Belangrijk hierbij is dat je gedurende de looptijd zicht houdt op de cliënt en de aflossingen.

Stratech begrijpt dat en ondersteunt je daarom met onze software voor kredietverstrekking. Deze software is flexibel in te richten, zodat het altijd aansluit op jouw eigen werkproces.

“Dankzij inzicht in de situatie van mijn cliënten kan ik waar nodig bijsturen.”

Robin Sanches gemeente Delft

Waarom Stratech perspectief?

Eén complete oplossing

Alles wat je nodig hebt voor schuldhulp, kredietverstrekking en budgetbeheer, in één overzichtelijke totaaloplossing.

Alle benodigde koppelingen

Koppelingen met alle relevante bronnen, van zaaksysteem en VerwijsIndex SchuldHulpverlening tot StUF-BG en RaboDirectConnect.

Actuele stuurinformatie

Inzichtelijke managementinformatie voor jezelf en voor je opdrachtgevers.

Wil je meer weten?

Paul Bruin, Accountmanager

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Mail voor meer informatie naar paul.bruin@centric.eu of bel 06 83 64 89 02.