Gemeente Gouda

Sinds september 2022 wordt Gemeente Gouda in haar werkzaamheden ondersteund door Stratech Perspectief. Na een intensief implementatietraject is de software inmiddels niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de schuldhulpverleners.

We blikken samen met Kwaliteitsmedewerker Thijs van der Molen terug op de implementatie en wat het de gemeente heeft gebracht.

Gemeente Gouda biedt schuldhulpverlening in de breedste zin van het woord: van vroegsignalering tot nazorg. Het team van schuldhulpverleners zet zich dagelijks in om zoveel mogelijk cliënten uit de schulden te helpen en de drempel om zich aan te melden te verlagen.

Stratech Perspectief is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

Als je aan Thijs vraagt waarmee Stratech Perspectief zich onderscheidt, wordt volmondig de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie genoemd. “Schuldhulpverleners kunnen hun eigen caseload makkelijker beheren.” Thijs noemt de actielijst en de automatische workflows als voorbeeld. “Als een schuldhulpverlener de aanmeldfase afsluit gaat hij gelijk door naar de intake, waar weer specifieke acties aan vast hangen. Door deze inrichting kun je eigenlijk niet om bepaalde zaken heen.” Deze gebruiksvriendelijke werkwijze draagt er bovendien aan bij dat nieuwe medewerkers snel zijn ingewerkt. “Sinds de livegang hebben we redelijk wat nieuwe collega’s in ons team mogen verwelkomen. Zij kunnen makkelijk en snel aan de slag met de applicatie, doordat ze automatisch door processen worden geleid.”

Ook de verschillende koppelingen zorgen ervoor dat het werk makkelijker is geworden. “We maken gebruik van de koppelingen met BKR, BRP, het zaaksysteem en vroegsignalering (RIS). In de toekomst willen we ook aansluiten op het Schuldenknooppunt. Ik zie het als een voordeel dat dit vanuit Stratech Perspectief gecentraliseerd wordt. Zo is het ook fijn dat de Vtlb-calculator in Perspectief ingebouwd is, deze gebruikten we voorheen buiten de software om,” aldus Thijs. 

Maar ook het overzicht dat de software biedt is een grote vooruitgang in de manier waarop men bij de Gemeente Gouda gewend was om te werken. “Via de trajectkaart kun je heel snel zien waar een cliënt zich bevindt, welke afspraken er zijn gemaakt en wat de status in een traject is, vertelt Thijs. En de cliëntkaart is bijvoorbeeld heel sprekend. Een rustig scherm zonder visuele afleiding, met een aantal stapjes en daaronder de projecten en instrumenten.” 

Voldoen aan de NVVK richtlijnen en flexibel waar nodig

Bij de keuze voor een nieuw cliëntvolgsysteem was het voor de Gemeente Gouda enerzijds belangrijk dat de software voldoet aan de richtlijnen van de NVVK, aan de andere kant was enige mate van flexibiliteit gewenst. “Als NVVK lid moet onze basisdienstverlening voldoen aan de richtlijnen van de branchevereniging. Het is voor ons belangrijk dat we dit kwijt kunnen in de software. Daarnaast moet de software ook kunnen meebewegen met onze processen. We moeten binnen de gecentraliseerde basis wel eigen accenten aan kunnen brengen,” aldus Thijs.

Alle processen herijkt

Thijs vertelt verder dat er veel veranderd is in hun werkprocessen. “Tijdens de transitie naar Stratech Perspectief werden we gedwongen om onze processen te herijken. Onze procesbeschrijvingen sloten al niet meer aan op de praktijk, dus hebben we in het voortraject besloten om alle werkprocessen na te pluizen en aan te scherpen. Dit maakte de implementatie erg intensief. We hebben echt de tijd genomen om zaken als projecten, instrumenten en uitstroomredenen goed in te richten, volgens de processen die we bedacht hebben”.

De gemeente kon op goede begeleiding rekenen vanuit Stratech. “Het contact met het projectteam verliep heel prettig. Je kon ook goed merken dat er een Consultant bij zat die uit de schuldhulpverleningsbranche komt. We spreken dezelfde taal,” aldus Thijs. 

De livegang was een memorabel moment

“Terugkijkend heeft alle tijd en effort die we in de implementatie hebben gestoken zeker zijn vruchten afgeworpen, vertelt Thijs verder. Ik moet soms nog terugdenken aan de dag van livegang. Iedereen vond het spannend en het was een memorabel moment waar we lang naartoe leefden met z’n allen. Leuk om te zien dat het uiteindelijk heel goed heeft uitgepakt en we daar goed mee verder konden. Ook de livegang zelf verliep vrij vloeiend.” 

Thijs van der Molen

“Ik ben blij met de stappen die Stratech maakt met Perspectief Cloud. Ik vertrouw erop dat jullie de software alleen maar nog beter zullen maken”

Thijs van der Molen Kwaliteitsmedewerker

Fijne samenwerking en een proactieve houding

Ook nu nog is er vanuit de gemeente regelmatig contact met de Consultants en de Servicedesk medewerkers van Stratech. “Onze key-users en applicatiebeheerders hebben rechtstreeks contact met de Servicedesk en dat loopt heel prettig. Vragen worden snel opgepakt en de medewerkers kijken heel snel en makkelijk met ons mee.” 

Ook de pro activiteit van Stratech en de korte lijntjes met het team wordt erg gewaardeerd. “Ik werd onlangs bijvoorbeeld gebeld omdat jullie opmerkten dat er veel meldingen van ons binnenkwamen over één specifiek onderwerp. Het is fijn dat Stratech dit soort zaken signaleert, om te bespreken wat erachter zit en of daar actie op ondernomen kan worden,” vertelt Thijs. 

Een veelbelovende toekomst met Stratech Perspectief Cloud

Thijs vertelt enthousiast over de toekomstplannen van de Gemeente Gouda. “We zijn bezig met een nieuw beleidskader, waarbij onder andere meer de nadruk wordt gelegd op budgetcoaching om een client meer te begeleiden tijdens de schuldregeling zelf. Uiteindelijk willen we hiermee nog meer duurzame uitstromen nastreven. Of ik verwacht dat Stratech Perspectief hierbij een rol zou kunnen spreken? Jazeker, ik kan me goed voorstellen dat we straks een meetinstrument zullen inzetten om iemands zelfredzaamheid te toetsen. Wellicht kan Stratech faciliteren door te koppelen met partijen die dit soort meetinstrumenten aanbieden, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.” 

Tot slot blijven de toekomstplannen omtrent Stratech Perspectief Cloud niet onbesproken tijdens ons gesprek.

"Bijkomend voordeel is dat updates straks gemakkelijker zullen verlopen. Dit updaten kost nu best veel tijd, omdat het intern over meerdere schijven moet.” Thijs maakt zelf deel uit van het klantpanel en hij geeft aan dat hij het fijn vindt om op deze manier mee te kunnen denken en invloed uit te kunnen oefenen op de ontwikkeling. “Stratech luistert goed naar haar gebruikers en geeft ook aan waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Ik ben blij dat we vanuit Gouda deze input kunnen leveren, ik zie het als een waardevolle investering voor de toekomst.”

Meer weten over Schuldhulpverlening?