Gezonde ambities voor de fysieke leefomgeving

Fysiek domein

Overheden kunnen hun ambities voor een gezonde en leefbare fysieke leefomgeving vastleggen in verschillende instrumenten van de Omgevingswet. De VNG heeft in aanloop naar de nieuwe wet een roadmap opgesteld met daarin de belangrijkste mijlpalen. Naast deze leidraad kunnen gemeenten nu ook al aan de slag met de digitale voorbereidingen zoals de aansluiting op het DSO.

Duidelijk is dat de Omgevingswet vraagt om vernieuwende oplossingen die integreren met landelijke en lokale voorzieningen én met oplossingen van partners. Centric heeft daarom de Omgevingswet-ketens ‘Van plan tot publicatie’, ‘Van Idee tot indiening’ en ‘Van vraag tot informatie’ vertaald naar één compleet portfolio waarmee we gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s van A tot Z begeleiden naar de Omgevingswet.

De basis van dit portfolio is Centric Leefomgeving, een compleet online pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Maar het Centric-aanbod voor het ruimtelijk domein omvat méér: om invulling te geven aan inwonerparticipatie is er Furban, een 3D-planner die inwoners laat mee-ontwerpen aan hun eigen leefomgeving. Daarnaast bieden we innovatieve (SaaS-)oplossingen voor onder meer een samenhangende objectregistratie, parkeerbeheer en begraafplaatsadministraties.

Vraag een demo aan