Gemeente Roermond

Sinds november 2023 wordt Gemeente Roermond bij de uitvoer van schuldhulpverlening en budgetbeheer ondersteund door cliëntvolgsysteem Stratech Perspectief. De livegang werd destijds feestelijk gevierd. Tijd om even bij te praten met Kwaliteitsmedewerkers Jos Hendrix en Bob Sijben.

De Gemeente Roermond biedt alle facetten van schuldhulpverlening zelf aan. Het team van schuldhulpverleners, budgetbeheerders en administratieve ondersteuners vormt een belangrijk onderdeel van de integrale dienstverlening binnen het sociale domein van de gemeente. Samen zijn zij dagelijks bezig met het regelen van schulden en/of het ontzorgen en coachen van cliënten naar financiële zelfstandigheid.

Zoektocht naar software die het de Consulenten gemakkelijk maakt

Wat doe je als je hoort dat je huidige softwareleverancier ermee stopt? Dan ga je op zoek naar een vervangend softwarepakket. Dit overkwam een aantal jaren geleden ook de Gemeente Roermond. Zij gingen op zoek naar een nieuw cliëntvolgsysteem met een duidelijk eisenpakket. “In de eerste plaats moet de software optimale ondersteuning bieden aan de Consulent, zodat hij zijn werk goed kan doen, vertelt Jos. Onze collega’s moeten gestructureerd kunnen werken volgens de NVVK richtlijnen en er moet wel enige flexibiliteit mogelijk zijn in de inrichting.”

Bob was vanuit zijn rol als Consulent destijds reeds bekend met Stratech. “Stratech is een bekende leverancier in de schuldhulpverleningsbranche dus ik kende Stratech Perspectief al vanuit andere gemeenten”, aldus Bob. “Maar ook het partnerschap met Centric gaf ons vertrouwen voor een soepele conversie, vult Jos aan. Na een korte marktverkenning konden we een keuze maken op basis van ons eisenpakket. Er moest voldaan worden aan verschillende functionele eisen, maar ook de technische randvoorwaarden – zoals privacy en security – moesten op orde zijn.”

Een grote stap in procesmatig werken

De voordelen van Stratech Perspectief zitten hem volgens de heren met name in de procesmatige inrichting en de geboden inzichten. “Processen zijn heel goed in te richten, waardoor je als Consulent de juiste workflow volgt, vertelt Bob. Je kunt goed zien waar je bent in het proces en hebt inzicht in data en doorlooptijden.” Jos vult hem aan: “Een belangrijke toegevoegde waarde van Stratech Perspectief is dat taken van medewerkers in de applicatie vastgelegd en afgehandeld worden, waar voorheen nog veel in de e-mail werd vastgelegd. Dit leidt tot meer inzicht in het proces”. 

Ook heeft de gemeente van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle bestaande processen kritisch onder de loep te nemen, te kijken of ze nog overeenkomen met de NVVK richtlijnen en of zaken beter konden. Al met al kunnen we zeggen dat er veel veranderd is in de manier van werken binnen de gemeente. Ondanks dat er momenteel nog gesleuteld wordt aan het optimaal inrichten van de processen en Consulenten nog moeten wennen aan de nieuwe werkwijze en software, zijn beide heren overtuigd van de toegevoegde waarde van deze aanpak.

bob sijben

“De verwachtingen voor de toekomst zijn hoog gespannen. Ik zie het zo dat we aan de voet staan van een positieve reis”

Bob Sijben Kwaliteitsmedewerker

Tijdbesparing door minder administratieve handelingen

De procesmatige manier van werken heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een zekere efficiëntieslag heeft gemaakt. Jos vertelt hierover: “De essentie van schuldhulpverlening en budgetbeheer is natuurlijk hetzelfde gebleven, maar we merken wel dat onze collega’s minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. Dat betalingen bijvoorbeeld grotendeels geautomatiseerd worden verwerkt is een hele vooruitging, dit moest voorheen voor een veel groter deel handmatig geregeld worden.” 

Prettige samenwerking met deskundige medewerkers

Zowel Jos als Bob kijken terug op een prettige samenwerking met Stratech tijdens de implementatie. “Het was voor het hele team een omvangrijk en intensief traject, maar er zijn veel dingen goed gegaan, vertelt Bob. Met name de deskundigheid van en communicatie met het projectteam waren goed.” Jos vult aan dat vooral de implementatie dag van de module schuldhulpverlening hem bij is gebleven. “Het was een feestje om daarbij aanwezig te mogen zijn! Heel verhelderend om een spiegel voor te krijgen, wanneer het gaat om het verbeteren van bestaande processen. Dat was een hele mooie start van het traject.”

En ook nu nog waarderen de heren de samenwerking met Stratech. “Onze key-users en applicatiebeheerders hebben regelmatig contact met de medewerkers van de Servicedesk en dat loopt heel goed. We zijn daar erg enthousiast over! De medewerkers zijn deskundig, oplossingsgericht en vriendelijk”, aldus Jos. 

Toekomstbestendig met Stratech Perspectief

Wanneer we het hebben over de toekomst met Stratech Perspectief komen de ontwikkelingen omtrent Stratech Perspectief Cloud al snel aan de orde. “We hebben grote verwachtingen van Stratech met het oog op de toekomst. We verwachten veel van de nieuwe Cloud-oplossing”, vertelt Bob. “We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling naar de Cloud gaat plaatsvinden – rekening houdend met alle eisen omtrent privacy en security – omdat dit ook onderdeel is van ons informatiebeleid. Dat biedt perspectief voor de toekomst”, vult Jos aan.

Meer weten over Schuldhulpverlening?