Inwonerportaal Sociaal Domein

Klaarstaan voor je inwoners begint hier

Dankzij het Inwonerportaal Sociaal Domein maken inwoners snel en moeiteloos gebruik van handige eDiensten op de website van hun gemeente, van een uitkeringsaanvraag tot het raadplegen van ondersteuningsplannen. Altijd en overal. Het resultaat? Minder administratie voor de gemeente, maar vooral: online gemak voor inwoners.

Klaarstaan voor je inwoners begint hier

Klantgerichte dienstverlening in het sociaal domein

Via het Inwonerportaal Sociaal Domein is het allemaal zo geregeld, van een aanvraag of statusupdate tot het inzien van lopende voorzieningen. Een veilige DigiD-inlog geeft inwoners toegang tot sociale ondersteuning, dossiers, documenten en de voortgang van meldingen. Via de duidelijke schermen is de juiste informatie zo gevonden. Bovendien verloopt het contact met de gemeente in het Inwonerportaal uiterst laagdrempelig.

Laagdrempelig is ook het uitwisselen van informatie. Domeinspecifieke eDiensten voor bijvoorbeeld Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Werk en Inkomen werken namelijk naadloos samen met backofficeapplicaties zoals de Suites voor het Sociaal Domein. Hierdoor kunnen inwoners en gemeente heel eenvoudig informatie uitwisselen via het Inwonerportaal.

Een voorbeeld: vraagt iemand een uitkering aan, dan worden van tevoren alle gegevens ingevuld die de gemeente al weet. Dankzij de vlekkeloze samenwerking met onze backoffice gaat dat als vanzelf. De voordelen? Uniforme afhandeling van alle aanvragen, snelle beantwoording van vragen en beschikkingen zijn meteen beschikbaar als download. Papierwerk behoort tot het verleden.

Gemeenten die het Inwonerportaal Sociaal Domein gebruiken, geven op een moderne manier invulling aan de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Maar het belangrijkste? Naast een aanzienlijke lastenverlichting zorgt het Inwonerportaal ervoor dat je je inwoners wel héél klantgericht van dienst bent!

Case

De inwoners van Sluis regelen hun zaken vanuit huis

Online je inkomensverklaring doorgeven of even checken of je uitkering al is overgemaakt? Mario de Wit, medewerker Financiën op de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Sluis, maakt het zijn inwoners graag gemakkelijk, ook als ze even tussen twee banen in zitten: “Online krijg je vaak direct antwoord op je aanvraag.”

Lees de case

Welke eDiensten zijn er?

Mijn inkomen

Met de eDienst Mijn inkomen kunnen inwoners zonder tussenkomst van een professional informatie over de uitkering raadplegen en zelf acties uitvoeren.

 • Real-time inzicht in betalingen
 • Uitkeringspecificaties en jaaropgaven inzien
 • Nauw verbonden met Suite4Inkomen

Mijn Wmo-ondersteuning

De eDienst Mijn Wmo-ondersteuning geeft inwoners inzage in hun actuele indicaties en voorzieningen.

 • Inzage in actieve zorgindicaties en voorzieningen
 • Status van aanvragen
 • Documenten gekoppeld aan de dossiers

Mijn Jeugdwet-ondersteuning

 • Inzage in actieve jeugdwetindicaties en voorzieningen
 • Status van aanvragen
 • Documenten gekoppeld aan de dossiers

Aanvragen bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Ondernemers dienen zelf hun Bbz-aanvraag digitaal in, met daaraan gekoppeld een versnelde beoordeling en afhandeling.

 • Ondernemers kunnen hun aanvraag 24/7 indienen, waar ze ook zijn en vanaf elk apparaat
 • Ondernemers hebben sneller duidelijkheid
 • Gemeenten besparen geld, omdat voor de kredietbeoordeling minder vaak een extern adviesbureau nodig is
 • Gemeenten besparen veel tijd en daarmee geld, doordat ondernemers informatie zelf verzamelen en invullen
 • Er is sprake van consistente en objectieve besluitvorming, omdat alle aanvragen hetzelfde worden behandeld

Meer informatie

Mijn regie

De inwoner en de gemeente werken samen aan één plan. De professional bepaalt welke onderdelen zichtbaar zijn voor de inwoner en de inwoner kan in de eDienst zelf aan de slag.

 • Tijdlijn van acties en contactmomenten
 • Contact houden met de professional
 • Nauw verbonden met Suite4Sociale Regie

Aanvragen bijzondere bijstand

Inwoners vragen via deze eDiensten eenvoudig voorzieningen aan. Dankzij kennistechnologie kan de eDienst direct een besluit nemen, waarna de inwoner direct een beschikking ontvangt.

 • Direct duidelijkheid voor de inwoner
 • Rapport en beschikking worden meteen aangemaakt
 • In Suite4Inkomen staat alles klaar voor de betaling

Aanvragen bijstand levensonderhoud

Voor digitale bijstandsaanvragen voor levensonderhoud. Een intelligente vragenboom vraagt alleen de relevante gegevens uit, de inwoner voegt eenvoudig de bewijsstukken toe.

 • Relevante gegevens voor-ingevuld
 • Filter op kansloze aanvragen
 • Relevante bewijsstukken uitvragen
 • Direct een werkproces in de Suite4Inkomen

Zo werkt slimme dienstverlening met het Inwonerportaal

Waarom de eDienst Sociaal Domein?

Voor-ingevulde gegevens

Gegevens die bij de gemeente al bekend zijn, worden bij een aanvraag vooraf ingevuld. Het voordeel hiervan is een uniforme afhandeling van alle aanvragen.

Makkelijk voor inwoners

Inwoner hebben snel en eenvoudig toegang tot alle relevante informatie, zoals de hoogte van de uitkering, vakantiegeld en eventuele schulden.

Helemaal digitaal

Papier komt er niet meer aan te pas. Inwoners kunnen documenten eenvoudig downloaden. Geen papier- en verzendkosten dus en bovendien een stuk milieuvriendelijker.

Direct antwoord

Inwoners krijgen direct antwoord op eventuele vragen en ontvangen snel een beschikking.

Lagere uitvoeringskosten

Als inwoners zelf zaken regelen, hoeven zij geen beroep te doen op de professionals van de gemeente. Die hebben daardoor meer tijd voor andere belangrijke zaken.

Webinar: Slimme online dienstverlening in het sociaal domein

Als gemeente bied je inwoners graag laagdrempelige dienstverlening. Daarom zijn er de eDiensten Sociaal Domein: daarmee regelen inwoners hun zaken snel en eenvoudig via de site van hun gemeente. Hoe zien die eDiensten er precies uit? Wat leveren ze gemeenten op? Bekijk dit webinar.

Meer weten?

Ayla Huizenga, Business Development Manager

Stuur voor meer informatie een mail naar ayla.huizenga@centric.eu of bel +31 6 30011214