Suite4Sociale Regie

Alles voor één gezin, één plan, één regisseur

Suite4Sociale Regie ondersteunt gemeenten bij integrale ketensamenwerking op basis van de werkwijze één gezin, één plan en één regisseur. Van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. Het resultaat: een integraal klantbeeld in één oogopslag.

Gemeenten en zorgaanbieders bieden inwoners graag de hulp die ze nodig hebben en proberen verkokering tegen te gaan. Dat vraagt om een integrale aanpak en planmatig werken in een veilige online omgeving, waar zowel gezin als professionals mee uit de voeten kunnen. Suite4Sociale Regie is volledig ontwikkeld op basis van deze visie en ondersteunt de werkwijze één gezin, één plan en één regisseur.

De Suite beschikt over een breed palet aan oplossingen: van geautomatiseerde afhandeling van enkelvoudige zaken tot integrale en geregisseerde dienstverlening vanuit meerdere disciplines. De oplossing koppelt interne en externe klantgegevens slim aan elkaar. Zo ontstaat een actueel en integraal klantbeeld met in één oogopslag een overzicht van alle dienstverlening tot nu toe. Kortom, alle tools voor de sociaal regisseur!

Sociale Regie ondersteund het berichten verkeer van zorgaanbieders

“De integrale aanpak komt de hulpverlening aan onze inwoners ten goede.”

Marieke Lucassen Projectleider Sociaal Domein bij de gemeente Schagen

Zo werkt Suite4Sociale Regie

Waarom Suite4Sociale Regie?

Integraal klantbeeld

Een integraal en actueel klantbeeld geeft inzicht in regievoering en toont informatie over alle diensten binnen het sociaal domein. Functionaliteit uit onze domeinapplicaties is daarom geïntegreerd.

Nauwe ketensamenwerking

Ketensamenwerking speelt een centrale rol bij sociale regie. Suite4Sociale Regie is ontwikkeld voor samenwerking binnen multidisciplinaire teams, buurtnetwerken en zorg-, advies- en wijkteams.

Flexibele inrichting

De modulaire opbouw maakt Suite4Sociale Regie flexibel inzetbaar, met een heldere autorisatiestructuur die de eindgebruiker toegang geeft tot alle benodigde functionaliteit.

Klantverhaal

“Vroeger kwamen inwoners met een hulpvraag naar de gemeente, nu komen wij naar hen”

Marieke Lucassen Projectleider integrale toegang Sociaal Domein bij de gemeente Schagen
Lees de case

Bekijk het webinar

Webinar: Integrale regievoering in het sociale domein

Martijn Siegelaer, Productmanager

Wil je meer weten?

Martijn Siegelaer, Productmanager

Stuur voor meer informatie een mail naar Martijn.Siegelaer@centric.eu of bel +31 6 5120 3351