Denk mee over de Wams: wat heeft jouw gemeente nodig voor een optimale uitvoering?

Gemeenten willen in het sociaal domein integraal werken: één gezin, één plan, één regisseur. Tot nu toe waren de mogelijkheden voor gemeenten om gegevens uit te wisselen en zo de burger integraal te helpen echter beperkt. De Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) brengt daar vanaf 1 januari 2024 verandering in. Hoe precies? Daar gaan we graag met jou over in gesprek!

Voor gemeenten is dit hét moment om daadwerkelijk domeinoverstijgend en integraal te werken in het sociaal domein. De nieuwe wet vormt een juridische basis voor het uitwisselen van gegevens en geeft gemeenten de mogelijkheid om hun inwoners meer integraal van dienst te zijn. Dit maakt een aanzienlijke verbetering mogelijk van de hulpverlening aan inwoners met meervoudige problematiek.

Naar verwachting passeert de Wams in 2023 in de Tweede en Eerste Kamer waarna gemeentes per 1 januari 2024 de wet geïmplementeerd dienen te hebben. De afgelopen maanden hebben Centric en BDO Advisory gekeken wat nodig is om tot een succesvolle implementatie van de wet te komen. In het kader van de Wams trekken zij eenmalig samen op.

Het maximale uit de Wams halen

BDO is al jaren actief voor, bij en met gemeenten in het sociaal domein. Van strategisch tot operationeel niveau helpen zij gemeentes bij vraagstukken en implementatie van wetgeving, zoals de Participatiewet, Wmo, Jeugd, schuldhulpverlening en inburgering.

Met hun expertise op het gebied van gegevensuitwisseling helpen ze gemeenten graag het optimale voordeel uit te Wams te halen. Zo kunnen zij alvast met gemeenten aan de slag om vast te stellen wat er beleidsmatig nodig is om de Wams succesvol te implementeren. Wat is de impact op de werkprocessen? En wat zijn de nodige voorwaarden, zoals contractafspraken en IT-koppelingen?

De beste IT-ondersteuning voor professionals

In combinatie met de juiste informatievoorziening biedt de wet Wams straks ruimere mogelijkheden voor het delen van gegevens rondom multiploblematiek. Sinds de introductie van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet ondersteunen de Centric Suites voor het Sociaal Domein de uitvoering van taken door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Met de aanvulling van Centric Sociaal Domein is een nauwere samenwerking mogelijk tussen de verschillende onderdelen van de gemeente, de wijk- en regieteams en externe zorgpartijen.

Meedenkers gevraagd: welke ondersteuning heb jij nodig voor de Wams?

Centric en BDO komen graag in gesprek met gemeentes die met de implementatie van de Wams aan de slag willen gaan, zodat we met elkaar zorgen dat het Sociaal domein de Wams ondersteunt en met BDO vastgesteld kan worden wat nodig is om tot implementatie te komen.

Wil jij meedenken over de ondersteuning die nodig is voor jouw organisatie, werkprocessen en IT? Laat het weten en bouw samen met ons aan een optimale invoering van de Wams!

Meld je aan