Partners

Productbeleidboek 2024

Centric zoekt voor haar klanten doorlopend naar mogelijkheden om met ICT zowel hun bedrijfsvoering als de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren . Daarom vult Centric haar aanbod voor de decentrale overheid aan met oplossingen van partners . Daarmee bieden we innovatie, kwaliteit en tempo .

Productbeleidboek 2024

Door met geselecteerde partners in één ecosysteem samen te werken, biedt Centric zoveel mogelijk uit één hand een breed en actueel aanbod . Het kan gaan om een complete oplossing, maar ook een deel of module van een Centric-totaaloplossing . Daarbij wordt uitgegaan van de (geïntegreerd werkende) keten .

Er is sprake van verschillende typen partnerships . Zo werken wij samen met relatie- of netwerkpartners, waarmee wij gezamenlijk de markt benaderen . En ook met strategische partners, met een gezamenlijke bepaald beleid en roadmap voor de desbetreffende oplossingen of services, waarbij Centric als hoofdaannemer optreedt . In een aantal gevallen is dat white label . Verder kennen wij preferred suppliers, die meer generieke oplossingen of services bieden als onderdeel van onze totaaloplossingen .

De partnerships die Centric heeft bieden interessante voordelen . Wij ontzorgen onze klanten op de inhoud en operationele toepassing . Commerciële zaken, desgewenst dus óók voor de oplossingen van de Centric-partners, lopen via de Centric accountmanager . Je vraagt bij Centric een offerte aan voor functionaliteit of dienstverlening en veelal kan de oplossing van onze partners worden gecontracteerd onder de lopende (raam)overeenkomst die de klant met Centric heeft . De facturatie vindt dan plaats vanuit Centric en ook de support verloopt op de wijze die je van Centric gewend bent, dus via de Centric Customer Portal (Helpdesk) . Het doorgeven van vragen en meldingen gaat dan op dezelfde manier als voor de Centric-applicaties, wat het voor de (applicatie) beheerders overzichtelijk houdt . Samengevat besparen klanten zo op administratieve lasten, doorlooptijd, leveranciersselectie, integratievraagstukken en contract- en leveranciersmanagement .

Meer informatie