Infrastructuur en platformen

Productbeleidboek 2024

We leven in een wereld waar security de nodige aandacht blijft vragen. Daarom blijft Centric de focus houden op het up-to-date houden van de omgevingen. Hierin is ten opzichte van het afgelopen jaar niet veel veranderd.

Productbeleidboek 2024

Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen op de voet . Bij iedere ontwikkeling wordt bekeken of die moet leiden tot een vrijgavetraject voor onze applicaties en welke planning daarbij kan worden gehanteerd . Ook wordt bekeken, mede op basis van het ondersteuningsbeleid van onze toeleveranciers, in hoeverre de ondersteuning van platformen beëindigd kan of moet worden . Dit vanzelfsprekend na afstemming met onze klanten via de Gebruikersvereniging (GV) Centric en rekening houdend met de belangen van onze klanten .

De einddatum waarop Centric stopt met het testen en vrijgeven van haar software in combinatie met producten van derden (zoals operating systems en databases) stopt op het moment dat het reguliere support (d .w .z . support zonder extra kosten) door de betreffende leverancier van dat product eindigt . Vanaf die datum wordt er geen ondersteuning meer gegeven

Wijzigingen

Vanaf september 2023 heeft Oracle een nieuwe Forms & Reports versie beschikbaar gesteld voor de door Centric ondersteunde platformen . Deze versie vervangt de huidige versie en zal binnen een jaar uitgerold moeten zijn, omdat dan de support vanuit Oracle op de oude versie stopt . Verder heeft Oracle ook een nieuwe Long Term Support (LTS-) versie van hun database-product aangekondigd in de eerste helft van 2024 . Zodra die beschikbaar is, zal Centric hiermee aan de slag gaan om al onze applicaties met deze versie vrij te geven . Qua ondersteunde platformen geldt dat de ondersteuning op Red Hat Enterprise Linux 7 .x per juni 2024 gaat verlopen . Voor Oracle Enterprise Linux 7 .x is dit december 2024 . Om ondersteuning te blijven houden, zal er voor die datum gemigreerd moeten zijn naar een hogere (ondersteunde) versie .

Meer informatie

Meer van het Productbeleidboek 2024