Centric connect.engage.succeed

Centric Financial professionals: experts op het gebied van business control, advisering en projectbeheersing

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van steeds meer taken. Tegelijkertijd wordt er flink bezuinigd. U moet dus meer doen met minder middelen en kijkt daarom nog kritischer naar uw eigen bedrijfsvoering; op welke vlakken bent u onderscheidend? En wat kunt u misschien beter aan een ander overlaten?

Dat vraagt veel van uw business- en projectcontrollers. Ze moeten niet alleen financieel inhoudelijk sterk zijn, maar vooral ook adviseur en coach van het niet-financiële management. Niet alleen het verhaal achter de cijfers kunnen vertellen, maar ook meedenken over de strategie en alle huidige en toekomstige bedrijfs- en projectprestaties die nodig zijn om die strategie te realiseren.

Professionals in finance

Centric Financial Professionals helpt u graag bij vraagstukken op het gebied van controlling, rapportage en optimalisatie van bedrijfsvoeringprocessen. Wij bieden expertise op het snijvlak van business, IT en finance. Voor veel organisaties zijn wij sinds jaar en dag een betrouwbare partner. Zo zijn we er trots op dat we in verschillende sectoren mooie referenties hebben, zoals de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Amsterdam en Den Haag en de bedrijven Shell, TATA Steel, Rijkswaterstaat en ProRail.

Onze professionals zijn gespecialiseerd in:

Driebollenmodel

  • businesscontrol, financial control en advisering
  • projectcontrol en projectbeheersing
  • optimalisatie van rapportageprocessen
  • vereenvoudiging van finance- en controlprocessen


Betrokken businesspartner

Onze aanpak is resultaatgericht met een ‘hands-on mentaliteit’. We zijn graag de businesspartner die u en uw (project)organisatie helpt bij het leveren van toegevoegde waarde voor de hele organisatie. Een businesspartner die betrokken is, anticipeert, participeert, uitdaagt en zo nodig tegengas geeft. Daarin zijn wij echt anders.

Culturele fit!

Als we met een nieuwe klant in contact komen, verdiepen we ons in zijn cultuur en behoeften. Vervolgens kijken we wie van ‘onze mensen’ daar het beste bij passen. Want het draait niet alleen om goede dienstverlening - de juiste taal spreken is minstens zo belangrijk. Onze professionals zijn niet alleen heel goed in hun vak; de meeste van hen hebben ook een meerjarige achtergrond binnen diverse organisaties. Wij geloven namelijk dat begrip van de context waarbinnen wij onze diensten leveren, de sleutel is voor een goede samenwerking. Onze focus ligt daarbij in eerste instantie op de sectoren bouw en infra, finance gezondheidszorg, overheid en retail.