Amsterdam kiest Centric als partner bij ontwikkeling nieuw informatiesysteem erfpacht

‘Centric begrijpt de uitdagingen waar gemeentelijke organisaties mee worden geconfronteerd'

Gemeente Amsterdam over de dienstverlening van Centric

In Amsterdam hebben veel partijen te maken met erfpacht, van particulieren en ondernemers tot notarissen, makelaars en bestuurders. Voor de gemeente is erfpacht dan ook een belangrijk sturingsinstrument voor stadsontwikkeling en een bron van inkomsten om gemeentelijke opgaven te financieren.

Om erfpacht in te zetten voor sturing en als inkomstenbron zijn snel beschikbare, betrouwbare informatie en hoogwaardige dienstverlening essentieel. De gemeentelijke afdeling Erfpacht en Uitgifte, die het Amsterdamse erfpachtstelsel uitvoert, gaat de huidige informatievoorziening hiervoor de komende jaren stapsgewijs vervangen via het programma Nieuw Informatie Systeem Erfpacht (NISE)..

Common Ground

Een DevOps-team van Centric realiseert binnen dit programma en samen met de gemeente een integraal IT-systeem dat alle benodigde applicaties samenbrengt om de Amsterdamse Erfpacht te beheren. Relevante documenten worden zaakgericht opgeslagen en gegevens worden eenmalig ingevoerd bij de bron, in lijn met de principes van Common Ground (informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten).

Winst in tijd en flexibiliteit

In het nieuwe systeem zijn medewerkers van de gemeente geen tijd meer kwijt aan routinematige invoer en controle. Bovendien kunnen inwoners van Amsterdam op elk gewenst moment hun erfpachtgegevens inzien of wijzigingen aanvragen. Verder maakt NISE het mogelijk flexibeler in te spelen op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.

Verlenging contract

De gemeente koos twee jaar geleden al voor Centric als strategisch partner binnnen het NISE-programma. Onlangs heeft de gemeente laten weten het contract met Centric te verlengen voor verdere ondersteuning bij het programma.

Martijn Verhoef, programmamanager NISE: “Met de inzet van de professionals binnen de de High Performance Teams van Centric in ons complexe erfpacht IT-programma, verbreden wij onze technologische horizon. We kunnen bouwen op een partner die de uitdagingen begrijpt waarmee gemeentelijke organisaties worden geconfronteerd. In de samenwerking brengt Centric bij ons technische kennis en ervaring aan tafel. Daarnaast deelt Centric zijn op de gemeente Amsterdam gerichte kijk op innovatieve oplossingen met ons.”

Meer informatie nodig?

Joop Rass, Manager Software Professionals Noord NL

Stuur voor meer informatie een mail naar joop.rass@centric.eu of bel +31 620 706062.