‘We hebben vanaf de start goed samengewerkt’

Professional Staffing

Trombosepatiënten moeten worden gemonitord om stolling of ongewenst bloeden te voorkomen. Om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren, ontwikkelde Centric – samen met Isala – het Trombosezorgportaal. Via dit portaal kunnen trombosepatiënten onder andere hun medicatievoorschriften controleren, bloedwaarden doorgeven én communiceren met de arts.

Centric zette voor dit project een multidisciplinair team in. Want er moest nauw worden samengewerkt met de professionals van Isala. In dit multidisciplinaire team zaten onder andere designers, functioneel ontwerpers, ontwikkelaars en testers.

Dr. Sjef van de Leur, laboratoriumarts van het Trombose Expertise Center van Isala: “Centric heeft capabele mensen in dienst; professionals die de klantvraag centraal stellen. We hebben dan ook vanaf de start erg goed samengewerkt. En met een heel mooi eindproduct als resultaat! Een tromboseportal die ervoor zorgt dat onze patiënten niet (twee)wekelijks naar de trombosepoli moeten. Bovendien krijgen gebruikers via de portal snel terugkoppeling na het doorgeven van een melding én meer regie over hun zorgproces.”

Meer weten over dit project? Bekijk het interview.

Multidisciplinaire teams

Sta je aan de start van een complex ontwikkeltraject? Schakel een multidisciplinair team in van Centric. Dit team wordt speciaal samengesteld voor jouw project op basis van de expertises die jij nodig hebt. Bijvoorbeeld development, testen, beheer & onderhoud en implementatie & training. Verandert het doel van jouw project? Of heeft het project (tijdelijk) meer of juist minder mensen nodig? Dan passen wij het team snel en eenvoudig voor jou aan.

Meer informatie nodig?

Joop Rass, Manager Software Professionals Noord NL

Stuur voor meer informatie een mail naar joop.rass@centric.eu of bel +31 620 706062.