Van data naar informatie. En verder

Gemeentelijke bedrijfsvoering

Gemeenten staan voor de uitdaging om kosten verder te verlagen en de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Tegelijkertijd vragen economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen om een wendbare organisatie: de gevolgen van de coronacrisis, toenemende vergrijzing, de behoefte aan online en fysieke veiligheid, en de transitie naar een duurzame economie.

Al deze ontwikkelingen én de veranderende verwachtingen van inwoners stellen hoge eisen aan de bedrijfsvoering van de decentrale overheid. Het vraagt om transparante besluitvorming, klantgerichte dienstverlening en communicatie die gebaseerd is op cijfers en inzicht in het doen en laten van de overheid.

Centric draagt hieraan bij met oplossingen die élke pijler van de gemeentelijke bedrijfsvoering ondersteunen, van financiële processen en subsidieverlening tot salarisverwerking en klantgerichte HR-dienstverlening. De cijfers en inzichten die nodig zijn om de juiste beslissingen te nemen?

Meer weten?

Guido Wouters, Sales manager Overheid

Stuur voor meer informatie een mail naar guido.wouters@centric.eu of bel +31 6 11566330