De inwoners van Sluis regelen hun zaken vanuit huis

Online je inkomensverklaring doorgeven of even checken of je uitkering al is overgemaakt? Mario de Wit, medewerker Financiën op de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Sluis, maakt het zijn inwoners graag gemakkelijk, ook als ze even tussen twee banen in zitten: “Online krijg je vaak direct antwoord op je aanvraag.”

Sluis biedt inwoners die tijdelijk wat hulp nodig hebben graag goede dienstverlening. Voor inkomensondersteuning en begeleiding naar werk gebruikt de gemeente onder meer Suite4Werk en Inkomen van Centric. Gemeenten die deze Suite gebruiken, geven hun service snel een extra boost met de eDienst Mijn Inkomen. Die geeft inwoners online inzage in bijvoorbeeld uitkeringsspecificaties, jaaropgaven, verwerkte uitkeringen en openstaande schulden. Ook inwoners die gebruikmaken van de Tozo-regeling, kunnen informatie over betalingen terugvinden in de eDienst.

Digitale dienstverlening: minder bezoekers, minder telefoontjes

Via Mijn Inkomen kunnen inwoners zelf allerlei zaken doorgeven en informatie raadplegen over hun uitkering. “Vroeger kregen we daarover meer telefoontjes, en ontvingen we meer mensen aan de balie”, vertelt De Wit. “Er blijven inwoners die graag vasthouden aan papieren communicatie, maar wel steeds minder. De meeste mensen vinden het prettig dat zij 24/7 toegang hebben tot hun gegevens, zonder de deur uit te hoeven.”

Volgens Mario de Wit, die ook het applicatiebeheer in het sociaal domein voor zijn rekening neemt, past online inkomensdienstverlening bij de digitale ambities van zijn gemeente: “Wij willen graag meer digitaal werken. De belangrijkste overweging om Mijn Inkomen in te zetten was het verbeteren van onze dienstverlening. Steeds meer inwoners maken er dan ook gebruik van.”

Uit de papieren

Ook de gemeente zelf spint garen bij de moderne aanpak van inkomensdienstverlening. Drukken, verzenden, enveloppen – het per post versturen van uitkeringsspecificaties kon aardig in de papieren lopen.

Voor Sluis was het niet doorslaggevend, maar de besparing op portokosten is wel mooi meegenomen. “Iedere maand verstuurden we per post zo’n 350 uitkeringsspecificaties en ongeveer 70 inkomstenbrieven. Dit aantal zien we afnemen,” vertelt De Wit. “Met een euro per zending scheelt het online inzichtelijk maken van specificaties aardig in de kosten.”

Inwoners krijgen direct antwoord

Maar de winst van online selfservice gaat verder dan dat. Wanneer inwoners zonder tussenkomst van een professional zelf specificaties kunnen bekijken, levert dat ook administratieve lastenverlichting op. De Wit: “Losse verzoeken behandelen is niet meer nodig, want inwoners kunnen zelf hun persoonlijke informatie inzien, waar en wanneer het hen uitkomt.”

“Het liefst verwerken we alle verzoeken en aanvragen digitaal. Daar zit ook meteen de belangrijkste winst voor de burger. Als je een uitkering ontvangt, is het prettig om even te kunnen checken op welk bedrag je recht hebt, eenvoudig je vakantie door te geven of je inkomensverklaring in te vullen, zonder dat je dat daarvoor langs het loket hoeft. Bovendien: als je iets online regelt, krijg je vaak direct antwoord. Online is een uitkeringsspecificatie sneller binnen dan via de post.”

“Online is je uitkeringsspecificatie sneller binnen dan via de post”

Mario de Wit Medewerker Financiën bij de gemeente Sluis

Nog meer digitale ambities?

Zijn er punten waarop Sluis de dienstverlening nog verder wil aanscherpen? “Ik denk dat wij onze inwoners goed van dienst zijn op het vlak van Wmo en werk en inkomen. Naast de Centric-oplossingen voor werk en inkomen gebruiken wij ook de Suite4Sociale Regie, voor multi-probleemgezinnen. Medewerkers uit team Jeugdwet en team Wmo werken daarmee. Het bijbehorende Burgerportaal voor sociale regie staat nog op de wensenlijst, het zou handig zijn om zo zorgplannen te kunnen ondertekenen met DigiD. Dat is nog even toekomstmuziek.”

In de expertgroep meebeslissen over nieuwe functionaliteit

Met die toekomstmuziek blaast Mario de Wit wel graag een partijtje mee en daarom is hij namens de gemeente Sluis lid van de expertgroep, een overleg van 10 gemeenten die geregeld samen meedenken over nieuwe functionaliteit in hun Centric-applicaties. “We werken al achttien jaar met de software van Centric, die is prettig in gebruik. De consultants verstaan hun vak en helpen ons goed verder. Ook de communicatie via de Customer Portal verloopt soepel. Op een melding volgt altijd gauw een reactie.”

“De samenwerking met de expertgroep werkt voor mij erg goed. Samen stemmen we veelvoorkomende wensen af die dan in volgende releases worden verwerkt. Zo hebben we als gebruikers invloed op de applicaties waar we dagelijks mee werken. En daar helpen we onze inwoners weer mee!”

Gebruikte oplossing

eDiensten Sociaal Domein