Strategische Conferentie Publieke waarde door digitalisering 2023

Leden, klanten en relaties van de gebruikersvereniging Centric (GV Centric) en Centric kwamen op 30 november 2023 bij elkaar in hotel Figi in Zeist, voor de jaarlijkse Strategische Conferentie. De conferentie had dit jaar een feestelijk tintje. Het afscheid van voorzitter Patrick van Domburg en het welkom van de nieuwe voorzitter van de GV Centric, Sebastiaan van ’t Erve, werden op een bijzondere manier vormgegeven.

Van Domburg is burgemeester van gemeente IJsselstein en Van ’t Erve burgemeester van gemeente Lochem. Beiden staan op het podium bij de plenaire opening van de conferentie, samen met dagvoorzitter Mark Bressers en Maarten Hillenaar, algemeen directeur Centric Public Sector Solutions. Ze bespreken de verkiezingsuitslag in relatie tot digitalisering. Welke prioriteiten een nieuw kabinet gaat stellen is aan de politiek, benadrukken ze. Hillenaar spreekt zijn zorgen uit over de macht van de grote technologiebedrijven en nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, zoals die rondom Artificiële Intelligentie. “Digitalisering is niet neutraal. Het gaat ook over publieke waarden, daarin zullen wij keuzes moeten maken. Daarom ben ik blij met het thema van deze strategische conferentie, want we hebben het vandaag over publieke waarden en digitalisering,” zegt Van ’t Erve.

Van Domburg is burgemeester van gemeente IJsselstein en Van ’t Erve burgemeester van gemeente Lochem. Beiden staan op het podium bij de plenaire opening van de conferentie, samen met dagvoorzitter Mark Bressers en Maarten Hillenaar, algemeen directeur Centric Public Sector Solutions. Ze bespreken de verkiezingsuitslag in relatie tot digitalisering. Welke prioriteiten een nieuw kabinet gaat stellen is aan de politiek, benadrukken ze. Hillenaar spreekt zijn zorgen uit over de macht van de grote technologiebedrijven en nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, zoals die rondom Artificiële Intelligentie. “Digitalisering is niet neutraal. Het gaat ook over publieke waarden, daarin zullen wij keuzes moeten maken. Daarom ben ik blij met het thema van deze strategische conferentie, want we hebben het vandaag over publieke waarden en digitalisering,” zegt Van ’t Erve.

Koers Centric

Hillenaar praat de aanwezigen bij over de ontwikkelingen rond Centric en Sanderink. Na de uitspraak van de Ondernemingskamer van vorig jaar is het bedrijf eindelijk in rustiger vaarwater terechtgekomen. De maatregelen die de Ondernemingskamer trof zijn tijdelijk, het is de verwachting dat die de komende maanden permanent worden. “Het is fijn dat er een einde komt aan een voor ons en onze klanten onrustige periode,” zegt Hillenaar. “We blijven wel steeds uitleggen aan onze klanten en onze medewerkers dat Sanderink een prachtig bedrijf heeft neergezet. De tragiek die achter ons ligt, doet ons allemaal pijn.”

Veiligheid, innovatie en betaalbaarheid

Op deze strategische conferentie draagt Van Domburg na zes jaar de voorzittershamer van de GV over aan Van ’t Erve. Dat de nieuwe voorzitter wederom een burgemeester moest zijn was evident, zegt Van Domburg: dat schrijven de statuten voor. Maar het is ook handig, zeker in roerige tijden. En als de voorzitter dan ook nog visie op het onderwerp meeneemt, is dit helemaal mooi meegenomen: “Als Gebruikersvereniging denk je kritisch mee met Centric, zodat die de goede producten kan maken. Dat vraagt om een scherpe blik op digitalisering en die heeft Sebastiaan zeker.” De hack die de gemeente Lochem trof, heeft van Van ’t Erve misschien wel de meest digitale burgemeester van Nederland gemaakt. Hij zet zich in voor de versterking van de digitale overheid. Hij vertelt waarom hij de voorzittershamer van de GV graag overneemt: “Zoveel mensen die met hart en ziel aan de digitale overheid werken, zijn afhankelijk van de producten van Centric. Ik vind het letterlijk mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om eraan bij te dragen dat die producten zo goed mogelijk aansluiten op wat de overheid nodig heeft.” Hij wil zich als voorzitter inzetten voor drie ambities, vertelt hij: veiligheid, innovatie en betaalbaarheid. Hij maakt het meteen concreet: “Als het gaat om betaalbaarheid dan is dat een wederkerig gesprek, bijvoorbeeld over de indexering. En gemeenten moeten onderling, in de VNG, het gesprek voeren. Als wij als overheid 37 standaarden uit het verleden willen blijven hanteren, dan maken we het niet betaalbaar.”

Verbinding dankzij AI

Op de conferentie is het mogelijk om vragen te stellen aan een virtuele Dieneke Schouten, operationeel directeur van Centric Public Sector Solutions. Op diverse plekken ligt een plaat, waar je een daartoe geprepareerde iPhone op kunt richten. Dan verschijnt in augmented reality een virtuele versie van Schouten, die in haar eigen stem alle vragen beantwoordt. Elf mensen stellen haar elk ongeveer tien vragen. Edwin Fennema, die dit vanuit Centric mogelijk maakte: “Mensen die Dieneke daarna ontmoetten voelden zich met haar verbonden, ook al kenden ze haar niet.” Het is een bijzonder effect, dat Fennema in zijn parallelsessie over AI en sociale verbindingen verder uitdiept.

Na de plenaire opening gaan deelnemers in deelsessies dieper in op verschillende thema’s. Lees de verslagen van de sessies hier terug.

Afscheid

Na de deelsessies werd plenair afscheid genomen van voorzitter Patrick van Domburg en werd de nieuwe voorzitter van de GV Centric, Sebastiaan van ’t Erve, welkom geheten’.Het afscheid van Van Domburg als voorzitter van de GV wordt bij de plenaire afsluiting van de dag luister bijgezet door Wilbert Helmus, netwerkmanager bij het Netwerk Digitaal Erfgoed, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Van Domburg zet zich in voor het behoud van erfgoed en Helmus benadrukt in zijn presentatie hoe belangrijk dat is. Digitalisering en met name standaardisering zijn ook voor het (digitaal) erfgoed essentieel, omdat het op die manier breed toegankelijk wordt, vertelt Helmus. Zo is dankzij standaardisatie een enorme hoeveelheid artikelen uit boeken, kranten en tijdschriften beschikbaar via de website https://www.delpher.nl/.

Welkom

Standaardisatie is ook het sleutelwoord van de spreker die Van ’t Erve welkom heet als nieuwe voorzitter van de GV. Hans de Vries vertelt op zijn laatste werkdag als directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over de samenvoeging van het NCSC met het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (Csirt-DSP): “De nieuwe organisatie gaat nauw samenwerken met de Informatiebeveiligingsdienst en daarmee met Centric. Samen maken wij Nederland veilig. Het helpt als jullie als gemeenten goed nadenken over welke vragen jullie stellen aan leveranciers als Centric. En dat dat niet veel verschillende vragen zijn. Doe het samen, want daarmee wordt de digitale overheid effectiever, betaalbaarder en makkelijker te verdedigen.” De Vries gaf de kersverse voorzitter ook nog drie andere tips mee: 1. Wees divers! Diversiteit maakt dat je organisatie en netwerk beter presteert. 2. Werk samen! Van de gemeente tot aan Europa. Krachtige netwerken staan sterk. En, last but not least, 3. Heb plezier!

Afsluiting: spoken word

Woordkunstenaar Atta de Tolk sluit de conferentie op geheel eigen wijze af.

Sebastiaan van ’t Erve (nieuwe voorzitter Gebruikersvereniging Centric), Patrick van Domburg (scheidend Voorzitter Gebruikersvereniging Centric), Maarten Hillenaar (algemeen directeur Centric Public Sector Solutions)