Oplossing

Inwonerportaal

In de afgelopen periode zijn diverse regelingen vanuit de Rijksoverheid ondersteund door het Inwonerportaal Sociaal Domein (bestaande uit eDiensten in nauwe verbinding met Suites voor het Sociaal Domein). Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslag, die door gemeenten eenvoudig binnen de eDiensten wordt ingericht, waardoor gemeenten snel een digitale intake online konden zetten. Ook voor de komende jaren zien wij dat digitale dienstverlening door steeds meer gemeenten ingezet wordt om de wijzigingen

Inwonerportaal

Verdergaande digitalisering

We zien ook dat steeds meer inwoners digitaal zakendoen met gemeenten, van uitkeringsaanvraag tot het downloaden van specificaties. Een inwoner heeft 24/7 toegang tot actuele informatie en kan digitaal bij de relevante gegevens. Het digitaliseren van ketenprocessen is dan ook een van de belangrijkste doelen van de eDiensten. Naast het bieden van uitstekende dienstverlening aan inwoners, is een uitgangspunt de gemeentelijke professionals zoveel mogelijk te ontlasten bij de uitvoering van de inkomenspraktijk.

De komende periode werken wij samen met gemeenten en ketenorganisaties aan een uitbreiding van digitale dienstverlening op het gebied van ondersteuning van de Wmo, de Jeugdwet en participatie. Kortom: één Inwonerportaal voor heel het sociaal domein. Nieuwsgierig geworden naar welke eDiensten Centric biedt voor het Sociaal Domein? Kijk dan hier.

Digitale toegankelijkheid

Ons Inwonerportaal Sociaal Domein is toegankelijk voor elke inwoner, zonder drempels. De oplossing is gebruiksvriendelijk en is up-to-date volgens de laatste inzichten op dit gebied. Ook is de omgeving op elk device te gebruiken, zonder voorwaarden zoals de aanwezigheid van een browser plug-in of andere lokale installaties. De Wet digitale overheid is per 1 juli 2023 van kracht en ons inwonerportaal vindt zijn basis in belangrijke waarden uit de wet, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale inclusie. Bij de ontwikkeling van de eDiensten passen wij de WCAG2 .1 richtlijnen toe. Dit zijn de richtlijnen die horen bij digitale toegankelijkheid. Naast het toepassen van de richtlijnen, maken we dit aantoonbaar door ons door een externe partij te laten toetsen. De uitkomsten daarvan delen wij via onder andere de Softwarecatalogus van de VNG. De meest recente (november 2022) externe toets die laat zien dat de eDiensten voldoen, heeft betrekking op het Inwonerportaal Sociaal domein. De rapportage daarvan is beschikbaar via de Softwarecatalogus van de VNG.

Met en voor de inwoner

Ontwikkeling van nieuwe oplossingen en het doorontwikkelen van bestaande oplossingen doen wij samen met gemeenten en diensten die gemeentelijke taken uitvoeren. In dit proces betrekken wij ook de inwoners zoveel mogelijk. Zij zijn uiteindelijk gezamenlijk degenen die aan de slag gaan met de oplossingen. Zo zijn bij alle eDiensten die wij beschikbaar stellen, inwoners betrokken vanuit de cliëntenraad van een gemeente, of hebben wij gebruikerstests gedaan. Naast deze invulling van cocreatie kennen we diverse structuren, zoals expertgroepen, waarin wij met onze klanten in gesprek zijn over bijvoorbeeld strategische thema’s zoals innovatie in relatie tot digitale dienstverlening. Ook bespreken wij met elkaar de concrete vernieuwingen op de roadmap.

Lees meer over de geplande productontwikkelingen en de ontwikkelingen op middellange termijn

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024