Centric connect.engage.succeed

IntegritetspolicyPersonlig integritet

Din integritet är viktig för oss och denna sekretesspolicy beskriver hur Centric samlar och använder personlig information. Sekretessförklaringen baseras på lagstiftningen i Sverige. Centric lagrar eller behandlar inte känslig personlig information om dig.

Insamling av information

  • Information från registrering av CV-profil och uppdatering (er) av profil via "My Centric"
  • Om du ansöker om ett jobb eller registrerar din profil med hjälp av Apply With-funktionen på My Centric, kommer systemet att samla in tillgänglig information från din profil i den tjänst du ansöker till och informationen lagras sedan i din profil.
  • Under rekryteringsfasen och under din anställningsperiod behandlar vi också den information vi inhämtar från dig eller dina referenser
  • I vissa fall sparar vi e-postkorrespondensen när du kontaktar oss.

Hur informationen används

Den insamlade informationen används där det är nödvändigt för att:

  • Leverera våra tjänster till dig och kommunicera runt om dessa tjänster med dig.
  • Utvärdera dina kvalifikationer och underlätta i samband med nuvarande och framtida bemannings- eller rekryteringsuppdrag.
  • Informera om relevanta möjligheter och förmåner vi erbjuder.
  • Uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Registeransvarig och databehandlare

Centric är både registeransvarig och databehandlare, och är de som äger data som läggs in i systemet. Som databehandlare står Centric för systemlösningen, och utvecklar, driver och underhåller systemet där din data finns. Centric använder inte underleverantörer för att utföra databehandlingsuppgifter.

Tredje part

För att kunna använda dina data på ett effektivt sätt, och att erbjuda dig de bästa tjänsterna, är det ibland nödvändigt att skicka information till tredjeparts stödsystem som löner, HR och ERP. Dessa tredje parter har separata och oberoende riktlinjer för personuppgiftspolicyer.

Cookies

Centric använder så kallade cookies som lagras lokalt på din dator.

Dessa innehåller personlig information om identifiering och spårning av våra besökares navigering. Detta gör det bland annat enklare för oss att hantera vilka preferenser våra kunder har.

Om du har frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta oss via: webmaster@centric.eu