Uppehållande

Varför sparar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar data för att:

 • Samla in information om utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden
 • Stödja användningen av verktyg
 • Bearbetade timmar för registrering
 • Skicka Centrics nyhetsbrev
 • Betalningar
 • Utföra förhandsvisningar för våra kunder
 • För att kunna skriva på hyresavtal

Vi samlar inte in eller använder information för andra ändamål än vad som beskrivs här om vi inte har fått ditt samtycke i förväg.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Inom ramen för tjänsteutbudet registrerar Centric data i sin databas för användning av Centric och tredje part med vilka behandlingsavtal har gjorts. Vi sparar eller kan spara följande data:

 • Namn, adress, bostadsort, kön, födelsedatum, CV, examensbevis, personliga dokument, kopia på ID-bevis, passfoto, civilstånd, e-postadress, nationalitet, information om kurser
 • Information om tillgänglighet, anställningshistorik och ledighet
 • Bankkontonummer
 • I övriga frågor i den utsträckning som krävs enligt lag eller i den mån du har tillåtit detta

Centric registrerar endast särskilda kategorier av personuppgifter (enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen) efter ditt tillstånd.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Med undantag för de fall som nämns här kommer Centric inte att lämna dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. I vissa fall kan informationen delas internt inom Centric. Våra anställda är skyldiga att respektera sekretessen kring dina personuppgifter.

Information lämnas till följande tredje parter:

 • Kunder som söker efter lämpliga kandidater (tillfälligt anställda eller fast anställda), vilket innebär att Centric tillhandahåller CV.

Vad är den rättsliga grunden till behandling av dina personuppgifter?

För insamling av dina personuppgifter stödjer vi oss på grundavtalet, berättigat intresse eller tillstånd.

Hur länge sparar vi din data?

Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för det huvudsakliga ändamålet, så länge det är tillåtet enligt lag eller tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Version

15 december 2022