Infrastrukturspecialister
Vårt erbjudande

Infrastrukturspecialister

Kompetensförsörjning
Nordisk mötesplats för tillgängliga IT-konsulter och bolag med IT-konsultbehov

Genom vårt partnernätverk förmedlar Centric underkonsulter som innehar specialistkompetens inom sitt område. Nätverket har idag cirka 1000 samarbetspartners som är specialiserade på olika IT-områden.

Vårt partnernätverk har ett etablerat nätverk med kandidater från andra konsultbolag samt enskilda underkonsulter. Vårt nätverk består idag av över 5000 IT-konsulter. Vid en förfrågan från kund kan vi göra en selektering utifrån vårt affärssystem och skicka ut en förfrågan till de underkonsulter och bolag som innehar den specifika kompetens som efterfrågas. Vi följer upp våra partnerbolag via möten och sociala aktiviteter. Genom ett nära samarbete med våra partnerbolag har vi en möjlighet att leverera specialistkompetens med korta ledtider. Våra IT-konsulter arbetar utifrån kundens behov av kompetens.

Varför anlita specialistkonsulter från Centric?

  • Vi har stort nordiskt nätverk av IT-konsulter, med 9 st. regionkontor i Norden.
  • Vi har lång erfarenhet av IT och kan hela IT-stacken.
  • Vi har avtal med många kunder från alla branscher.
  • Vi fungerar som en extern säljkanal till våra anslutna partners.
  • Vi arrangerar löpande lokala nätverksträffar.
  • Vi är transparanta då alla parter har full insyn i varje affär
  • Vi är personliga – d v s vi känner våra partners.

Registrera dig i vår partnerportal

Vill du bli kontaktad?