Rekrytering

Varför sparar vi dina personuppgifter? Centric använder dina personuppgifter för hantering av ansökningar och eventuella anställningar.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Vi behandlar alla personuppgifter som krävs för en ansökan och eventuell anställning. Det kan vara namn och adress, postnummer, telefonnummer, födelsedatum, lite information om all kontakt och annan personlig information som är viktig för ansökan.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Följande roller inom Centric har tillgång till personuppgifter:

  • Rekryterare
  • Rekryteringsassistent
  • HR-chef
  • Andra kollegor/chefer som är inblandade i ansökningsprocessen.
  • Styrelseledamöter som måste ge godkännande för anställning
  • HR-assistent
  • HR-chef som godkänner förslag och kontrakt.

Vad är den rättsliga grunden till behandling av dina personuppgifter?

För insamling av dina personuppgifter stödjer vi oss på grundavtalet, berättigat intresse eller tillstånd.

Hur länge sparar vi din data?

Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för det huvudsakliga ändamålet, så länge det är tillåtet enligt lag eller tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Version

15 december 2022