Utbildning

Varför sparar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina data för att registrera ditt intresse för en utbildning. Dessutom används dina uppgifter för att kommunicera om detta med dig och din arbetsgivare. Utöver det utför vi analyser utifrån personuppgifter för att förbättra våra tjänster.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Vi sparar deltagarens namn och e-postadress samt ett antal generella detaljer om kunden för att kunna skicka fakturan.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Centric behandlar personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet. Lagrade personuppgifter är endast tillgängliga för Centric-anställda, om det är nödvändigt för deras tjänst.

Vad är den rättsliga grunden till behandling av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på din ansökan eller begäran om information om en utbildning. Detta görs enligt grunderna i ett avtal.

Hur länge sparar vi din data?

Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för det huvudsakliga ändamålet, så länge det är tillåtet enligt lag eller tills du tar tillbaka ditt samtycke.

Version

15 december 2022