Centric connect.engage.succeed

Administratieve taken? Wij nemen ze graag van u over!

Het sociale stelsel is fors hervormd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van werk, inkomen, onderwijs en zorg. Maar dat betekent niet dat zij alle taken zelf moeten uitvoeren.

Verschillende verantwoordelijkheden zijn de afgelopen tijd overgeheveld naar de gemeenten, waarbij zij geconfronteerd worden met forse bezuinigingen. Dit dwingt hen te zoeken naar manieren om effectief en efficiënt invulling te geven aan de nieuwe rol van regiehouder en kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te kijken.

Centric kan organisaties de uitvoering van diverse taken uit handen nemen. Bij uitbesteding nemen we de verantwoordelijkheid over voor de administratie van de Participatiewet, IOAW/IOAZ en Wmo.

Kies zelf welke taken u uitbesteedt

  • het volledige beheer van uitkeringen en debiteuren (inclusief crediteuren en voorschotten)
  • de administratieve verwerking van verstrekkingen en voorzieningen in het kader van de Wmo (inclusief de verwerking van facturen)
  • periodieke werkzaamheden zoals jaarwerk
  • alle benodigde output (financiële- en belastingtechnische verantwoording, statistische gegevens) versturen naar de cliënt, de gemeente of het samenwerkingsverband en derden
  • het functioneel en technisch beheer

Waarom Centric?

Wij combineren onze kennis en expertise op het gebied van ICT met de juiste mensen voor de professionele uitvoering van uw taken. Bekijk voor welke taken Centric de uitvoering nog meer verzorgt.