Centric connect.engage.succeed

Regionale samenwerking in het sociaal domein

Gemeenten kiezen om verschillende redenen voor regionale samenwerking binnen het sociaal domein. De oplossingen van Centric houden daar rekening mee.

Door hun uitvoeringskracht te bundelen, profiteren gemeenten van een flink aantal voordelen:

  • grotere slagkracht tegenover zorg- en dienstverleners
  • efficiënter werken
  • inspelen op regionale ontwikkelingen en arbeidsmarkt
  • betere dienstverlening bieden aan burgers
  • kosten besparen
  • meer kwaliteit en deskundigheid in de organisatie

Centric-oplossingen geschikt voor samenwerkingen

De verschillende Centric-oplossingen voor het sociaal domein (de Suite4Werk en Inkomen, Suite4Zorg en de Suite4Jeugdzorg) zijn uitstekend geschikt voor toepassing binnen samenwerkingsverbanden.

De deelnemende gemeenten kunnen uiteraard ieder afzonderlijk aan hun financiële verantwoordingsplicht blijven voldoen, omdat dit binnen de applicaties afdoende is geborgd.

Meer informatie?

Download voor meer informatie de flyer Dienstverlening aan samenwerkingsverbanden.