Centric connect.engage.succeed

Suite4Sociale Regie: integrale toegang en sociale wijkteams

Gemeenten staan de komende jaren voor de uitdaging om het sociale stelsel te hervormen tot een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, zorg en jeugdzorg.

Samen met ketenpartners organiseren gemeenten eenduidige en integrale toegang tot het sociaal domein via bijvoorbeeld wijk-, jeugd- of gebiedsteams. Bij enkelvoudige zaken past een efficiënte afhandeling, zodat de aandacht vooral kan uitgaan naar de situaties die daarom vragen. “Enkelvoudig waar het kan, integraal waar het moet”. Bij complexe of meervoudige situaties zoekt de gemeente samen met alle betrokken partijen naar een passend en geïntegreerd aanbod. Dit plan wordt in nauw overleg bepaald met de inwoners en hun omgeving. Het gezin krijgt één aanspreekpunt.

Informatievoorziening

De nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. Met de Suite4Sociale Regie ondersteunt Centric gemeenten bij het verbinden van de decentralisaties. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het verbinden van bestaande oplossingen. Via het web hebben gemeenten én ketenpartners toegang tot een breed palet aan oplossingen. Ze raadplegen verschillende bronnen vanuit één scherm, vormen een integraal dossier rondom het gezin waarin ze informatie met elkaar delen en stemmen hun inzet af. Via het burgerportaal kijken en doen burgers actief mee.

In deze video ziet u in het kort wat uw mogelijkheden zijn.

 

Download productinformatie Suite4Sociale Regie

In de productinformatie van de Suite4Sociale Regie leest u meer over de mogelijkheden. Download nu de productinformatie of neem contact op.

Integrale toegang en sociale wijkteams