Conncect engaged succees

Webinar: Samenwerken aan Datagericht Werken

Effectiviteitsverbetering en kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag. Datagericht(er) werken kan helpen om uiteindelijk tot doelgerichte, slimmere en beter onderbouwde keuzes en adequate beslissingen te komen en complexe vragen te beantwoorden. In dit webinar ontdek je hoe datagericht werken bijdraagt aan structurele kostenbesparing.