MVO

Centric wil blijvend succesvol zijn voor klanten, medewerkers en partners. Daarom staat duurzaamheid centraal bij alles wat we doen en ondernemen wij met oog voor onze omgeving. En maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons meer dan schone energie en een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Inclusief werkgeverschap

Zonder vitale samenleving geen bloeiend bedrijfsleven. Ook buiten de zakenwereld stelt Centric mensen daarom centraal. Bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief te bieden via bijscholing, omscholing of tijdelijke arbeidsplaatsen. En met stages die studenten aan het begin van hun loopbaan de gelegenheid geven om werkervaring op te doen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Maureen is bij Centric helemaal op haar plek

Technologie draagt bij aan duurzaamheid

Op weg naar duurzaamheid is een duidelijke rol weggelegd voor IT als middel om processen en sectoren duurzamer te maken. Hiervoor werken we met drie uitgangspunten:

  1. ‘IT as Enabler’, waarbij klanten onze software kunnen gebruiken om de eigen maatschappelijke impact te vergroten
  2. ‘Greening by IT’ waarbij IT bijdraagt aan verduurzaming, en
  3. ‘Greening of IT’, waarbij IT zélf duurzamer wordt

Zo bleek uit eigen onderzoek dat software impact heeft op het energieverbruik van hardware. Daarom werken we bij Centric aan ‘sustainable software’: efficiënte software waardoor hardware minder energie verbruikt. Daarnaast maken we bij softwareontwikkeling zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare standaardcomponenten. Ook creëren we met virtualisatie dynamische IT-infrastructuren voor onze klanten: in onze Nederlandse, groene, gecertificeerde datacenters draaien meerdere voorzieningen op één server en draaien servers in een optimale energiezuinige opstelling.

Duurzame bedrijfsvoering

Centric levert graag een bijdrage aan een betere wereld. Dat geldt voor onze producten en diensten, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Daarom werkt Centric aan CO2-reductie, het beheersen van afvalstromen en het realiseren van een duurzame keten. Ook in onze huisvesting houden we rekening met vermindering van het energieverbruik. Zo kopen we energie uit duurzame bronnen en heeft Centric een milieumanagementsysteem dat sinds 2011 gecertificeerd is volgens de ISO14001-norm en dat wordt beheerd door een speciaal milieuteam.

Naast de facilitaire, mobiliteits- en energie-gerelateerde activiteiten van onze stafdiensten, maken alle bedrijfsonderdelen deel uit van het milieumanagementsysteem. Deze certificering toont aan dat Centric structureel aandacht besteedt aan haar milieuprestaties en waarborgt dat we voldoen aan milieuwet- en regelgeving.

Download ISO certificaat

Sponsoring Goudse Weekendschool

Bij Centric leveren we graag een maatschappelijke bijdrage via sponsoring. Niet ver weg, maar dichtbij. De keuze valt hierbij op organisaties en initiatieven die passen bij de cultuur van onze organisatie. Centric is al jaren hoofdsponsor van de Goudse Weekendschool. Kinderen die van huis uit minder kansen hebben, krijgen daar de mogelijkheid zich te ontwikkelen en hun plek in de samenleving te vinden. We steunen de school niet alleen financieel en bestuurlijk, maar ook met medewerkers die het leuk vinden om zich als vrijwilliger in te zetten tijdens de lessen.

Op zoek naar iets anders?