Reactie op uitspraak Ondernemingskamer

Gouda, 3 november 2022

Vandaag heeft Centric kennisgenomen van de uitspraak van de Ondernemingskamer naar aanleiding van het verzoekschrift van het OM. De Ondernemingskamer heeft de volgende onmiddellijke voorzieningen getroffen:

  • Overdracht van het beheer van de aandelen in Centric Holding B.V. aan een derde, waarbij 1 aandeel achterblijft in Sanderink Investments.
  • Schorsing van de heer Sanderink als lid van het bestuur.
  • Benoeming van twee tijdelijke bestuurders: een uitvoerend bestuurder met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid en een niet-uitvoerend bestuurder, tevens voorzitter van de raad van bestuur, met doorslaggevende stem. Beiden zullen op een later moment door de Ondernemingskamer worden benoemd/bekend gemaakt.
  • Schorsing van Peter Mous wordt “teruggedraaid”.

Het managementteam van Centric, dat bestaat uit onder andere de directeuren van de verschillende divisies, is van mening dat hierdoor na een periode van aanhoudende onrust nu duidelijkheid is ontstaan.

In het belang van de continuïteit van de onderneming heeft de heer Peter Mous besloten om aan te blijven als niet uitvoerend bestuurder. De komende maanden zal hij onder andere besteden aan het inwerken en ondersteunen van de toegewezen bestuurders binnen Centric.

Continuïteit van dienstverlening aan klanten gewaarborgd

Centric benadrukt dat de continuïteit van de dienstverlening niet in het geding is. De organisatie bestaat uit meerdere divisies met ieder een eigen profit & loss-verantwoordelijkheid en zelfstandig opererende directies. Dankzij deze structuur zijn onze medewerkers in staat om onze klanten onder alle omstandigheden goed te blijven ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Uit contacten met onze klanten blijkt dat er, ondanks de ontstane onrust over de bestuursontwikkelingen, geen twijfel bestaat over de inzet, veiligheid en kwaliteit van de door Centric geleverde oplossingen en dienstverlening. Deze blijven onverminderd op een hoog niveau. Peter Mous en het managementteam spreken dan ook expliciet hun waardering uit voor de niet-aflatende inzet van alle medewerkers en het vertrouwen van onze klanten.

Meer informatie nodig?

Sjoerd Pasman, Marketing en Communicatie Manager

Stuur voor meer informatie een mail naar sjoerd.pasman@centric.eu of bel +31 6 25 75 76 56.