Reactie op berichtgeving in de media

Op 8 december 2021 zijn in de media berichten verschenen over een beweerdelijke situatie, zijnde dat bedrijven van Gerard Sanderink deels in handen zouden zijn gevallen van zijn vriendin c.q. andere personen.

Er wordt in de berichtgeving verwezen naar diverse mails die tussen de heer Sanderink en zijn advocaten en notarissen zijn gewisseld in de periode oktober 2020 over een overdracht van aandelen van Sanderink. Deze mails vormen slechts een deel van de totale communicatie uit deze periode en geven dus slechts een beperkt beeld van de feiten.

De feiten in de berichtgeving zijn volstrekt onjuist nu dat de overdracht van aandelen geen doorgang heeft gevonden omdat de heer Sanderink zélf dit heeft tegengehouden. Er is dus geen situatie dat de bedrijven van Sanderink deels zijn overgedragen.

De heer Sanderink betreurt deze berichtgevingen en benadrukt dat de continuïteit en koers van Centric gewaarborgd is binnen een nieuwe governancestructuur die is opgezet door de nieuwe bestuurders, waarbij ook de relatie met de aandeelhouder Sanderink recent is bekrachtigd in de statuten.

Louis Luijten – Chairman of the board

Johan Taams – Chief Executive Officer

Meer informatie nodig?

Sjoerd Pasman, Marketing en Communicatie Manager

Stuur voor meer informatie een mail naar sjoerd.pasman@centric.eu of bel +31 6 25 75 76 56.