BUCH-gemeenten nemen Centric Burgerzaken in gebruik

De vier BUCH-gemeenten regelen hun burgerzaken sinds oktober met de burgerzakenoplossing van Centric. Twee van de vier gemeenten stapten daarvoor over naar Centric.

Vanwege het coronavirus werd het iets later dan gepland, maar op 2 oktober gingen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in productie met Centric Burgerzaken. Dankzij het gebruiksgemak van de vernieuwde burgerzakenoplossing van Centric konden de baliemedewerkers er snel en probleemloos mee aan de slag.

Alle BUCH-gemeenten naar de cloud

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormen sinds 1 januari 2017 samen de werkorganisatie BUCH. De openbare aanbesteding die zij vorig jaar uitschreven voor een nieuwe burgerzakenoplossing, werd gegund aan Centric. Voor Uitgeest en Castricum betekende dat een overstap van een andere leverancier naar Centric.

Voor alle vier gemeenten was het daarnaast een overgang naar de cloud. De verbinding met de cloud, waarin de burgerzakenapplicatie draait, werkt zeer stabiel. De burgerzakenmedewerkers ervaren ook de nieuwe klantschermen als een plus: inwoners kunnen daarop meekijken tijdens de afhandeling van hun aangifte of aanvraag aan de balie.

Partner voor de overheid

Centric is al jarenlang een stabiele partner voor decentrale overheden. Gekwalificeerde professionals, innovatieve oplossingen en ervaring in specifieke brancheprocessen zorgen ervoor dat gemeenten en samenwerkingsverbanden zich op hun kerntaken kunnen richten.