Centric steigert Umsatz durch Konzentration auf Kernaktivitäten

Brief CEO Centric over mediaberichtgeving

Deze week is Centric vaak in de media vanwege een boekpublicatie over onze aandeelhouder Gerard Sanderink. Helaas wordt hierbij vaak het verleden met het heden verwisseld. In dit licht past ook het door mevrouw van Egten aangespannen kort geding van 25 april 2022, waarover in verschillende media is bericht. Centric begrijpt dat hier een publiek debat over wordt gevoerd en dat dit nog wel een tijd zal aanhouden. We communiceren hierover regelmatig met onze klanten en andere stakeholders om de situatie uit te leggen. Centric hoopt dat de strijd tussen onze aandeelhouder en mevrouw Van Egten snel en in goed onderling overleg wordt opgelost.

Centric heeft vorige week haar jaarcijfers over 2021 gepresenteerd. De schade waarover in het kort geding is gesproken heeft betrekking op de jaren van voor 2021. De omzetdaling sluit aan bij de over deze jaren gepubliceerde jaarrekeningen.

Centric wil graag nogmaals benadrukken dat begin januari 2021 een nieuwe governance is ingericht en een nieuw bestuur is aangetreden. Sindsdien is de heer Sanderink wel aandeelhouder maar geen bestuurder meer. Dit houdt in dat hij niet bij de operatie is betrokken.

Centric is een solide bedrijf dat trots is op de kennis en expertise die het mag leveren aan klanten in verschillende sectoren om hen te helpen bij hun digitale transformatie. In deze context is het goed nieuws dat Centric gisteren een langdurig partnership met Sanquin Bloedvoorziening heeft getekend. Daarnaast is Centric ook blij te kunnen melden dat De Nederlandsche Bank voor 15 maanden het contract conditioneel heeft verlengd, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening van DNB geborgd blijft en flexibiliteit naar een volgend contract gegarandeerd is.

De dagelijkse focus van Centric en haar medewerkers is om meerwaarde te creëren voor haar klanten. Daar mogen zij op vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Johan Taams,
CEO Centric Holding B.V.
johan.taams@centric.eu