Nood- en steunmaatregelen 2020-2022

De uitvoering bij de gemeenten heeft de afgelopen twee jaar flink onder druk gestaan als gevolg van de extra gemeentelijke taken bij de nood- en steunmaatregelen rondom corona. De gemeentelijke professionals hebben deze steunmaatregelen onder andere met gebruik van onze oplossingen zoals de Suites voor het Sociaal Domein en de eDiensten voor Aanvragen op tijd en correct kunnen uitvoeren.

Bekijk het overzicht van alle steunmaatregelen

Regeling

  • Tozo 1 - 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 - Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal.
  • Tozo 2 - 1 juni 2020 t/m 30 september 2020 - Idem, eerste verlenging
  • Tozo 3 - 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 - Idem, tweede verlenging
  • Tozo 4 - 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 - Idem, derde verlenging
  • Tozo 5 - 1 juli 2021 t/m 30 september 2021 - Idem, vierde verlenging
  • TONK - 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 - Tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen.
  • Bbz ‘light’ - 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 - Tijdelijke ondersteuning (na beëindiging Tozo) voor zelfstandig ondernemers in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud in een bedrag als om niet verstrekking.
  • Bbz ‘light’ - 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022 - Idem. Vanaf 1 april 2022 geldt de instroom in de reguliere Bbz 2004-regeling.


Daarnaast staat dit voorjaar in het teken van het verstrekken van een eenmalige energietoeslag door gemeenten. Via de categoriale bijzondere bijstand wordt de energietoeslag uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen, die geconfronteerd worden met een sterk gestegen energierekening.

De laatste ontwikkeling betreft het door de gemeente verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hier vooral om het verstrekken van een periodieke financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding, persoonlijke uitgaven en een vrijwillige bijdrage in het particuliere huishouden (wooncomponent voor gastgezin).