Eenmalige Energietoeslag 2022

Op 10 december 2021 besloot het kabinet een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken, uit te voeren door gemeenten. De groep huishoudens die door de stijging van de energierekening mogelijk in de knel komt, is naar verwachting zo groot dat het voor gemeenten niet uitvoerbaar is om al deze huishoudens via het maatwerk van de individuele bijzondere bijstand financieel te ondersteunen.

In samenspraak met de VNG, Divosa en gemeenten is het kabinet tot de conclusie gekomen dat alleen een meer generieke oplossing via de categoriale bijzondere bijstand uitvoerbaar is. Dit vergt onder andere een wijziging van de Participatiewet.

Dit zijn de hoofdlijnen van het kabinetsbesluit:

 • De doelgroep van de eenmalige energietoeslag bestaat uit huishoudens met een laag inkomen. Dat wil zeggen: een inkomen op of net boven het sociaal minimum.
 • Het college krijgt de bevoegdheid om zelf in te vullen wat onder ‘een laag inkomen’ wordt verstaan. Het college kan daarbij aansluiten bij de doelgroep van de bijzondere bijstand en het gemeentelijke minimabeleid.
 • Gemeenten hoeven geen rekening te houden met de vermogenspositie van huishoudens.
 • De gemeente bepaalt de peildatum en referteperiode.
 • Gemeenten krijgen de bevoegdheid om de eenmalige energietoeslag voor bepaalde doelgroepen ook ambtshalve te verstrekken, dus zonder schriftelijke aanvraag.
 • De ambtshalve toekenning vindt plaats via een beschikking.
 • Het toekennen van een eenmalige energietoeslag in het jaar 2022 is een bevoegdheid van gemeenten, geen verplichting.
 • Het kabinet heeft op 11 maart besloten om de eenmalige energietoeslag vast te stellen op
  € 800,00 voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau.
 • Het betreft een onbelaste verstrekking.
 • De uitbetaling van de energietoeslagen vindt plaats in het kalenderjaar 2022, bij voorkeur in de maand april.
 • De financiering van deze regeling verloopt via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Hierdoor hoeft er geen aparte financiële verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd.

Wil je gebruikmaken van de mogelijkheid tot ondersteuning bij:

 • het inrichten van nieuwe groepen, componenten en/of grootboek
 • de juiste doelgroepbepaling en selectie voor de ambtshalve toekenningen
 • het in bulk aanmaken van componenten en/of het aanmaken van nieuwe uitkeringsdossiers inclusief componenten? Dan kun je een e-mail sturen aan sd.dvl.planning@centric.eu.

Op ons productportaal voor eDiensten voor aanvragen (zie de Customer Portal) vind je meer informatie over de ondersteuning die we bieden bij het digitale aanvraagproces en het geautomatiseerd afhandelen van de verstrekking van de energietoeslag.