Oplossing

Centric Subsidies

Met grote uitdagingen rond wonen en de energietransitie zijn subsidies een zeer krachtig middel om de gewenste veranderingen in de samenleving te sturen. Wil je bijvoorbeeld voor de energietransitie groot inzetten op het isoleren van woningen? Dan is het belangrijk om te zorgen dat de beschikbare subsidiegelden ook daarvoor worden ingezet.

Centric Subsidies

Veel organisaties hebben subsidies belegd bij verschillende beleidsafdelingen die de budgetten en gelden beheren. Hoe heb je dan het overzicht? Zeker als je verschillende aandachtsgebieden wilt combineren om een maatschappelijk thema breed aan te pakken. Wil je voor de woningopgave bijvoorbeeld startersleningen inzetten, innovatie stimuleren voor bijvoorbeeld tiny houses én aandacht voor beschermd wonen? Dan kan het dat er verschillende budgetten uit verschillende aandachtsgebieden nodig zijn om dit integraal te overzien.

Even belangrijk is dat de verantwoording door de ontvanger goed is geborgd. Wanneer je groot inzet op het isoleren van woningen, wil je ook het inzicht kunnen geven dat de subsidie daadwerkelijk is ingezet om de doelstellingen te bereiken. Key2Subsidies is een volledige oplossing die het bewaken, uitkeren, betalen én verantwoorden ondersteunt. Hiermee heb je volledig inzicht en begeleiding bij de toekenning, terwijl het makkelijker is om alle betalingen uit te voeren en de verantwoording in het proces te borgen.

Key2Subsidies gaat naar de cloud

Om Key2Subsidies in de toekomst nog sneller te kunnen optimaliseren voor het ondersteunen van nieuwe uitdagingen, ontwikkelen wij Key2Subsidies door naar een SaaS-applicatie. Hiervoor pakken wij de applicatie in eerste instantie technisch aan, zodat we daarna versneld nieuwe mogelijkheden kunnen bieden. Voor het komende jaar richten wij ons op de voorwaarden voor SaaS, zoals de implementatie van HelloMe voor toegangscontrole en Documentcreatie als vervanging voor de module Documentuitvoer.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Alle productontwikkelingen bespreken wij met onze gebruikersgroep. De waardevolle input van onze gebruikers leidde in het recente verleden tot aanzienlijke uitbreidingen en verbeteringen. Zoals de optimalisatie van de bruikbaarheid van onze actielijst, naar aanleiding van voorstellen van de gemeente Ede. Op initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben we de module Nummerreeks verplichtingen gerealiseerd. Input van de gemeenten Lelystad en Eindhoven heeft geresulteerd in uitgebreide checklistfunctionaliteit.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024