Oplossing

Zorg

Standaardisatie van processen, grip op informatie en vermindering van administratieve lasten zijn niet meer weg te denken binnen het sociaal domein. De doorontwikkeling van het iStandaarden berichtenverkeer heeft geleid tot een heldere en concrete beschrijving van diverse processen. Het verplicht gebruik van zowel de berichten als de productcodes zorgen voor een eenduidige communicatie tussen gemeente en zorgaanbieder, waardoor informatie altijd beschikbaar is voor monitoring en sturing

Zorg

Een consequente procesbeschrijving, eenduidige vulling en verplicht gebruik van berichten zorgen voor een optimale situatie om processen binnen de Suite4Zorg verder te automatiseren en daarmee administratieve lasten te verlichten. De uitvoering van de Wmo is de laatste jaren gekenmerkt door financiële tekorten, door bijvoorbeeld een stijging van de aanvragen huishoudelijk hulp. Ook de vergrijzing heeft gezorgd voor een toename van inzet van producten en diensten. Inzicht hebben en daarna grip krijgen op deze onderwerpen is noodzakelijk. Dit begint bij de informatie uit de applicatie en samengestelde informatie uit monitoren, dashboards en rapportages. Om inwoners te betrekken, zetten we in op de ontwikkeling van de nieuwe eDienst MijnZorg, meer informatie hierover is terug te vinden bij het onderdeel eDiensten Sociaal Domein.

Over onze visie op en plannen met algemene onderwerpen zoals SaaS, Common Ground en datagedreven werken lees je meer in het onderdeel Basis Sociaal Domein.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Elke ontwikkeling, innovatie en vernieuwing bespreken wij met onze expertgroepen. De deelnemers van die groepen zijn experts van de gemeente met verschillende specialisaties. Doordat wij hen betrekken bij het ontwerpproces, de ontwikkeling en de planning, sluiten onze oplossingen naadloos aan bij de wensen van de gebruikers. Daarnaast doen wij met verschillende gemeenten aan cocreatie . Dat betekent dat we vanuit beide partijen inspanning leveren om iets voor elkaar te krijgen.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024