Oplossing

Werk en Inkomen

De gemeentelijke uitvoering heeft de afgelopen jaren flink onder druk gestaan: veel extra gemeentelijke taken rond de inkomensvoorzieningen als gevolg van de nood- en steunmaatregelen door de Rijksoverheid vanwege corona (Tozo, TONK en Bbz light), de energiecrisis en de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Werk en Inkomen

De gemeentelijke professionals hebben deze steunmaatregelen onder andere met gebruik van onze oplossingen, zoals de Suites voor het Sociaal Domein en de eDiensten voor Aanvragen, op tijd en correct kunnen uitvoeren. Inmiddels is duidelijk dat ook in 2024 sprake is van verlenging van een aantal maatregelen in verband met crisisbeheersing: denk hierbij aan de Oekraïneregeling. Bovendien heeft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in haar Kamerbrief ‘De Participatiewet in balans: uitkomsten beleidsanalyse’ van 21 juni 2022 een fors aantal wijzigingen en maatregelen aangekondigd om de menselijke maat weer terug te krijgen in uitvoering van de Participatiewet door gemeenten. Deze ingrijpende wijzigingen zullen gedurende 2024 zijn beslag krijgen in de voorbereidingen op aanpassing van onze oplossingen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt raken nog te veel mensen niet aan het juiste werk. Er is een mismatch op vraag en aanbod; flexibele contracten zorgen niet voor duurzame uitstroom, en mensen zijn onzeker om terug te vallen op eerdere regelingen. Aansluiting van de Suite4Werk op VUM (en in het verlengde hiervan CompetentNL), en EVA-instrumentengids (met de optie om in te bedden in een eDienst MijnWerk) moet zorgen voor een betere integrale bedrijfsvoering en regionale samenwerking met UWV en Werkgeverservicepunten.

Bovenstaande sluit aan op de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. In de kamerbrief van 11 oktober 2022 staan de uitgangspunten benoemd om deze infrastructuur toekomstbestendig te maken. Zo is het voornemen om toe te werken naar doorlopende dienstverlening op basis van één persoonlijk werkplan. Dit werkplan kan onderdeel zijn van een overkoepelend plan (bijvoorbeeld vanuit schuldhulpverlening waar werk een onderdeel van uitmaakt), mocht iemand al in een traject zitten bij een publieke dienstverlener.

De module inburgering (als onderdeel van Suite4Werk) ontwikkelt zich door op het gebied van urenregistratie en -overzichten om de inburgeraar beter te kunnen monitoren. Koppelingen met DUO en COA zijn aanstaande en hier sluiten we op aan. Dit voorziet in een eenvoudige warme overdracht en voorkomt dubbele registratie. Over onze visie op en plannen met algemene onderwerpen, zoals SaaS, Common Ground en datagedreven werken, lees je meer in het onderdeel Basis Sociaal Domein.

Geplande productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024