Oplossing

Schuldhulpverlening

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben in de afgelopen jaren geleid tot een stijging van kosten voor energie en levensonderhoud. Een groter wordende groep Nederlanders heeft moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen. De tijdelijke regelingen voor inkomensondersteuning van de minima worden afgebouwd. De verwachting is dat dit ook in de komende jaren zal leiden tot een verdere instroom in de schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening

Samenwerking Stratech

Centric en softwareontwikkelaar Stratech werken sinds 2020 samen op het gebied van schuldhulpverlening, bewindvoering, budgetbeheer en kredietverstrekking. Schuldhulpverleners kunnen cliënten met Stratech Perspectief volgen en begeleiden naar een schuldenvrije toekomst. Binnen de samenwerking is voor Stratech Perspectief gekozen als strategische oplossing voor de genoemde domeinen. De oplossing Stratech Perspectief vormt een aanvulling op het brede aanbod van Centric voor de decentrale overheid. Met Stratech Perspectief kun je meteen zien of een burger die gemeld wordt via RIS Vroeg Eropaf of via de oplossing Vindplaats van Schulden van de Stichting BKR, al bekend is bij de afdeling schuldhulpverlening. Vervolgens kun je in Stratech Perspectief de benodigde acties registreren en opvolgen. Om burgers zonder problematische schulden te helpen en op een efficiënte manier betalingsregelingen te treffen met schuldeisers, is binnen Stratech Perspectief de module NPS ontwikkeld.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024