Oplossing

Jeugdzorg

Flinke hervormingen in de jeugdzorg zijn nodig om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Het goed organiseren van zorg voor kinderen met de meest complexe problemen heeft daarbij de hoogste prioriteit. Dat vraagt om meer regie en professionele ruimte. Om de verbeteringen door te voeren is standaardisatie van processen en grip op informatie van groot belang. Dit zijn dan ook thema’s binnen de doorontwikkeling van de Suite4jeugdzorg.

Jeugdzorg

De doorontwikkeling van het iStandaardenberichtenverkeer heeft geleid tot een heldere en concrete beschrijving van diverse processen. Een consequente procesbeschrijving, eenduidige vulling en verplicht gebruik van berichten, zorgen voor een optimale situatie om processen binnen de Suite4Jeugdzorg verder te automatiseren en daarmee administratieve lasten te verminderen.

Voor het voeren en hebben van regie in complexe situaties is een helder overzicht vereist op de processen en ingezette zorg op gezinsniveau. Het gezinsdossier is hierbij de spil in het web en daarom onderdeel van de ontwikkelingen in de komende jaren. Deze elementen zorgen ervoor dat de gemeente in staat is om de zorg op een goede en adequate manier te organiseren, regie te voeren en het inzicht in de kosten te behouden.

Om inwoners te betrekken, zetten we in op de ontwikkeling van de nieuwe eDienst MijnJeugdzorg. Meer informatie is terug te vinden bij het onderdeel eDiensten Sociaal Domein.

Over onze visie op en plannen met algemene onderwerpen, zoals SaaS, Common Ground en datagedreven werken, lees je meer in het onderdeel Basis Sociaal Domein.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Elke ontwikkeling, innovatie en vernieuwing bespreken wij met onze expertgroepen. De deelnemers van die groepen zijn experts van de gemeente, met verschillende specialisaties. Doordat wij hen betrekken bij het ontwerpproces, de ontwikkeling en de planning, sluiten onze oplossingen naadloos aan bij de wensen van de gebruikers. Daarnaast doen wij met verschillende gemeenten aan cocreatie. Dat betekent dat we vanuit beide partijen inspanning leveren om iets voor elkaar te krijgen.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024