Oplossing

Centric Privacy Workspace

Gemeenten verwerken persoonsgegevens in veel bedrijfsvoeringsprocessen. Veel van deze processen worden ondersteund met applicaties waarin deze persoonsgegevens worden opgeslagen.

Centric Privacy Workspace

Al onze applicaties registreren elke verwerking van persoonsgegevens, met privacylogging. Dankzij privacy-logging kan een verwerkingsverantwoordelijke transparantie geven over de verwerking van persoonsgegevens binnen de verschillende applicaties. Er kan antwoord gegeven worden op de vraag wie wanneer persoonsgegevens van een burger heeft verwerkt en met welk doel. Centric Privacy Workspace maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen aan interne toezichthouders, zoals een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer. En ook richting externe toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitgangspunt voor Centric Privacy Workspace is dat uitsluitend de benodigde gegevens worden opgeslagen en niet langer bewaard dan nodig. De verwerkingsverantwoordelijke kan per aangesloten applicatie de bewaartermijn bepalen. Deze wordt door de oplossing automatisch toegepast. Tot slot worden alle persoonsgegevens natuurlijk versleuteld opgeslagen. Ook applicaties van derden kunnen privacy logging genereren en aanleveren aan Centric Privacy Workspace. Om uitwisseling mogelijk te maken, heeft Centric samengewerkt met VNG Realisatie aan het realiseren van een APIdefinitie voor de uitwisseling van privacy logging, verwerkingslogging. Deze standaard wordt naar verwachting in 2024 officieel gepubliceerd door de VNG.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024