Oplossing

Datamanagement

Voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven heb je als gemeente veel gegevens nodig. Gegevens die zijn verdeeld over verschillende databronnen en applicaties. Intern, on-premise en – steeds meer – als SaaS, in de cloud. Voor die gegevensuitwisseling koppel je meer en meer systemen aan elkaar.

Datamanagement

Met de informatiekundige visie Common Ground moet de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer worden. Met moderne API’s en het opvragen van data bij de bron wordt het gebruik van gegevens eenvoudiger. Dit is een grote opgaaf voor de gehele markt. Centric wil deze vernieuwingen samen met gemeenten en ketenpartners tot een succes maken. Dit doen we onder andere door actief deel te nemen aan diverse projectinitiatieven rondom notificeren en API-labs, zodat we met onze kennis en ervaring, samen met onze klanten, de transitie maken naar toekomstbestendige oplossingen voor gegevensuitwisseling.

Tegelijkertijd hebben we te maken met de traditionele manier van gegevensuitwisseling en de huidige standaarden. De verwachting is dat de transitie van de traditionele manier van gegevensuitwisseling naar API’s en op basis van de Common Ground-principes meerdere jaren in beslag neemt. In deze tijd zorgen we voor continuïteit op de traditionele wijze van berichtenuitwisseling, zolang dit nodig is. Met deze aanpak helpen we gemeenten in een geleidelijke en verantwoorde transitie van de huidige naar een nieuwe informatievoorziening.

Centric Datadistributie

Steeds meer oplossingen worden als SaaS aangeboden. Ook voor Key2Datadistributie blijft SaaS een speerpunt in 2024. Door als SaaS te leveren ontstaat een aanzienlijke vereenvoudiging van de beheerinspanning voor klanten. Het geeft Centric mogelijkheden om sneller en efficiënter vernieuwingen door te voeren. Dit betekent concreet dat we:

  • Focussen op het implementeren van Centric BRP-V bij onze klanten, zodat we Key2GBA-V kunnen uitfaseren.
  • De nieuwste versie van Key2Datadistributie met de volledig nieuwe user interface verder uitbouwen, waarmee we gebruikers optimaal bedienen.

Beveiliging en privacy

Met de toename van de informatieketens, in een mix van gegevens binnen de muren van de gemeente, extern in de cloud en bij landelijke bronnen, is beveiliging en privacy van cruciaal belang. Door het toepassen van security en privacy-by-design, en geconformeerd te blijven aan de AVG en de BIO, zorgen we ervoor dat dit op orde blijft.

Toegang tot data

Met het aanbieden van SaaS-applicaties verhuist de data naar de cloud. Een rechtstreekse verbinding met de onderliggende database, zoals dat in situaties on-premise regelmatig gebeurt, is dan niet meer mogelijk. Echter is en blijft de data eigendom van de klant. Klanten moeten hierover kunnen beschikken . De ontsluiting van deze data moet veilig, betrouwbaar en controleerbaar zijn. Afhankelijk van het soort data wordt deze rechtstreeks beschikbaar gesteld door middel van API’s of via het Centric Dataplatform

Centric Connect

Met de toename van het aantal oplossingen dat in de cloud wordt geleverd, blijft de brugfunctionaliteit tussen on-premise en cloud, of cloudoplossingen onderling, onverminderd belangrijk. Ons connectiviteitsplatform speelt daarin een belangrijke rol. De beweging van veel applicaties naar de cloud of SaaS is in de eerste plaats bedoeld om de gemeente te ontzorgen. Toch kan deze beweging ook uitdagingen met zich meebrengen. Want de mix van on-premise applicaties en SaaS-oplossingen, in combinatie met de mix van de traditionele koppelingen en Common Ground-oplossingen, zorgt voor complexiteit in het landschap van de informatievoorziening. Met Centric Connect, ons platform met SaaSoplossingen en -diensten op het gebied van interoperabiliteit en gegevensuitwisseling, zorgen wij voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling waarmee Centric jouw organisatie ondersteunt.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Wij vinden cocreatie belangrijk. Daarom hebben we samen met de Gebruikersvereniging een tactisch overleg en een gebruikersoverleg. Voor jullie als klant en wij als leverancier is dit dé plek om te sparren over de opkomst van cloud, ontwikkelingen als Common Ground, af te stemmen over releaseplanningen, kwaliteit van dienstverlening, implementatie van wetgeving en standaarden, enzovoort. Hiermee zorgen we ervoor dat onze oplossingen naadloos aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Meer informatie over de geplande productontwikkelingen en de ontwikkelingen op middellange termijn.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024