Oplossing

Data & Analytics

Voor een algemene beschrijving van de actualiteit op het gebied van data verwijzen wij naar de toelichting bij het onderdeel Datagedreven werken. In dit onderdeel beschrijven wij welke concrete producten en diensten Centric nu al biedt om data op een verantwoorde wijze in te zetten, adequate inzichten te verschaffen en ondersteuning te bieden aan het datagedreven werken. En met welke ontwikkelingen Centric op dit gebied bezig is. Centric werkt met verschillende partijen voor business analytics v

Data & Analytics

Centric Dataplatform

Graag geven we een nadere toelichting op het Centric Dataplatform en relevante ontwikkelingen daarop. Het Centric Dataplatform is opgezet om een veilige, betrouwbare en controleerbare ontsluiting van data onderliggend aan onze SaaS-diensten te bieden. De data uit onze SaaS-oplossingen wordt door middel van API’s beschikbaar gesteld en kan op die wijze door klanten gebruikt worden binnen de eigen tooling. Klanten kunnen ook gebruikmaken van aanvullende oplossingen die wij hiervoor vanuit Centric beschikbaar stellen. De onderste laag van het Dataplatform, de ontsluiting van de masterdata, wordt standaard beschikbaar gesteld bij afname van een SaaSdienst. De kosten hiervan maken onderdeel uit van de periodieke vergoeding die voor de SaaS-dienst wordt betaald. De lagen daarboven (Transformatie en verrijking en Inzicht, signalering en advies) worden optioneel aangeboden.

De basis van het Centric Dataplatform is beschikbaar en in gebruik genomen in combinatie met Centric Leefomgeving. De eerste klanten van die oplossing zijn hier ook al op geland. Uitrol voor de overige SaaS-diensten staat gepland in 2024. Op dit moment zijn wij bezig met het verder vormgeven van de laag Transformatie en verrijking. Hier gaan wij in 2024 mee verder. Vanuit die laag willen wij de data op een logische manier aanbieden en o .a . een datawarehouse as a service aanbieden. Een actuele ontwikkeling waar wij ook in deze laag op willen inspelen gaat over het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM). Dit oorspronkelijk binnen de gemeente Delft ontwikkelde model is breed omarmd en als standaard aan GEMMA toegevoegd. De transformatie naar GGM verzorgen wij vanuit de laag Transformatie en verrijking. Voor Centric Leefomgeving zijn wij al gestart met een verkenning van de mogelijkheden, dit in samenwerking met een aantal klanten. Bestaande BI-producten (standaardrapportages en dashboards) worden omgezet naar het Centric Dataplatform en er worden aanvullende producten en diensten op het gebied van Data & Analytics toegevoegd op het Dataplatform.

Lees meer over de geplande product ontwikkelingen en de ontwikkelingen op middellange termijn

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024