Oplossing

Centric Content Services

Centric Content Services is een verzamelnaam voor functionaliteit rondom documenten binnen onze SaaS-oplossingen. Dit loopt van het genereren van documenten, het bewerken en opslaan van documenten tot aan het publiceren van documenten voor de WOO.

Centric Content Services

Op dit moment zijn onderstaande mogelijkheden beschikbaar met de Content Services. In 2024 sluiten steeds meer taakspecifieke applicaties aan, zodat je gebruikt kunt maken van alles wat de Content Services bieden. Wanneer een taakspecifieke applicatie aansluit op de Content Services, vervalt de module Documentenuitvoer. De Content Services bieden de volgende mogelijkheden.

  • Publicatie voor de WOO: Documenten die vanwege actieve of passieve openbaarmaking gepubliceerd moeten worden, zijn eenvoudig te beheren, te anonimiseren én publiceren via een centraal WOO-platform voor de organisatie. Het platform voldoet aan de metadatastandaard MDTO en aan de norm Digitoegankelijkheid (EN 301 549). Kijk voor meer informatie bij het onderdeel Wet Open Overheid.
  • Documentgeneratie: het genereren van een document met data uit de taakspecifieke applicatie. De huidige modeldocumenten van de Module Documentenuitvoer zijn te hergebruiken. De Content Services ondersteunen de bestandsformaten .pdf, .docx, .xlsx en .rtf.
  • Documentgeneratie bulk: Het in bulk aanmaken van documenten met data uit de applicatie. Bijvoorbeeld om in een keer een groot aantal aanslagen of facturen te maken. De documenten worden asynchroon gecreëerd, zodat je met de applicatie kunt werken zoals je gewend bent terwijl de documenten worden aangemaakt. De huidige modeldocumenten van de Module Documentenuitvoer kun je hergebruiken.
  • E-mail: vanuit een applicatie kunnen e-mails met bijlagen worden aangemaakt en verstuurd. Standaard verstuurt de applicatie namens een Centric e-mailadres. Optioneel is het mogelijk om e-mail te laten versturen vanuit een e-mailadres van de organisatie.
  • Aansluiten externe documentgeneratoren: Via Content Services sluit je eenvoudig aan op de documentgeneratoren SmartDocuments, Xential en Templafy via de landelijke standaard StUF-DCR. De aansluiting op externe documentgeneratoren via StUF-DCR is op dit moment al beschikbaar via Centric Leefomgeving. Neem contact op met jouw accountmanager als je deze koppeling wilt gebruiken.
  • Documentenopslag: Content Services bevat een domeinspecifieke opslag binnen de Centric SaaS-omgeving. Zo zijn al jouw documenten veilig in de cloud opgeslagen en zijn documenten direct beschikbaar in de taakspecifieke applicatie. Wanneer de taakspecifieke applicatie dit ondersteunt is het natuurlijk ook mogelijk om documenten op te slaan in een zaak- en/of documentmanagementsysteem in plaats van in Content Services.
  • Documenten bewerken: Met de Content Services kun je documenten vanuit de SaaSapplicatie bewerken met jouw lokale Wordapplicatie zonder dat je de documenten hoeft te downloaden en te uploaden. Hiermee kan een medewerker eenvoudig documenten zien en waar nodig aanpassen, terwijl alle wijzigingen direct worden opgeslagen in de taakspecifieke applicatie.

In 2024 ligt de focus op het aansluiten van taakspecifieke applicaties op de bestaande mogelijkheden van de Content Services. Lees bij de pagina van uw applicatie wanneer alle mogelijkheden voor u beschikbaar komen.

Koppelmodule DIS

Steeds meer documenten bestaan alleen nog digitaal. Zo zijn gemeenten al verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen. Ook volgt een verdere modernisering van de burgerlijke stand, waarbij het mogelijk wordt akten digitaal te ondertekenen. Door deze ontwikkelingen zien we dat de behoefte aan scanning en herkenning langzaam afneemt. Maar hoewel de behoefte langzaam terugloopt, blijft scanning en herkenning voor nu en de komende vijf jaar nog steeds van wezenlijk belang. Ook met afnemende fysieke post wil je immers dat de documenten die je ontvangt snel en efficiënt worden gescand.

Voor het ondersteunen van scanning en herkenning, en laagdrempelige domeinspecifieke opslag van digitale documenten, levert Centric de Koppelmodule DIS. De Koppelmodule DIS is een moderne, gebruikersvriendelijke webapplicatie zonder afhankelijkheid van Citrix-clients en bijbehorende servers.

Koppelmodule DIS en Factuurherkenning in de cloud

De Koppelmodule DIS wordt zowel on-premise als vanuit de cloud aangeboden. Hiermee ondersteunt de Koppelmodule DIS de SaaS-transitie van Centric Burgerzaken, Centric Financiën en de Suites voor het Sociaal Domein. Op dit moment wordt de Koppelmodule DIS nog bij veel klanten als on-premise applicatie ingezet. Wanneer je de stap maakt naar SaaS, gebruik je dezelfde Koppelmodule DIS maar dan vanuit de cloud. De koppelmodule DIS is voor het scannen, herkennen en het opslaan van documenten helemaal voorbereid op de SaaS-transitie van Centric Burgerzaken, Centric Financiën en de Suites voor het Sociaal Domein.

De module Factuurherkenning Online is de vervanger van de on-premise factuurherkenningsoplossing. De oude on-premise oplossing van factuurherkenning (Readsoft Invoices) wordt met ingang van 1-1-2024 niet langer ondersteund. Onze klanten zijn hierover geïnformeerd. Ook voor de module Factuurherkenning Online biedt de Koppelmodule DIS de integratie en de opslag naar Key2Financien. Nieuwe functionaliteiten zullen nog aan deze integratie worden toegevoegd. Vernietiging van documenten De Koppelmodule DIS biedt voor de taakspecifieke applicaties Centric Burgerzaken, Centric Financiën en de Suites voor het Sociaal Domein de mogelijkheid tot het vernietigen van documenten. Deze vernietiging kan autonoom vanuit de koppelmodule DIS worden uitgevoerd, maar kan ook in de keten vanuit Key2Financien en de Suites voor het Sociaal domein worden aangestuurd.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024