Oplossing

Centric Burgerzaken

De samenleving verandert. Publieke dienstverlening ook, want deze wordt steeds meer afgestemd op de behoefte van de inwoners. Zij regelen bijna alles met hun smartphone en verlangen van gemeenten dezelfde dienstverlening als van commerciële bedrijven: vlot, efficiënt en betrouwbaar. Of het nu gaat om digitaliseren, vergaande integraties of landelijke ontwikkelingen. Met Centric Burgerzaken spelen we nadrukkelijk in op de veranderende publieke dienstverlening. Maar wel met de menselijke maat, wan

Centric Burgerzaken

Met de veranderende samenleving verandert ook de rol van medewerkers Burgerzaken. Deze verschuift van uitvoerend naar faciliterend, controlerend en meer gericht op kwaliteitszorg en - waar nodig - op maatwerk aan burgers. Om medewerkers te ondersteunen bij deze nieuwe controlerende werkzaamheden en ze te helpen de kwaliteit van de basisregistratie hoog te houden, ontwikkelden wij onder meer de module Inzicht . Met geavanceerde controles bij het verwerken van bijvoorbeeld verhuis- en geboorteaangiften, en door het gebruik van data analytics, helpt de module met het signaleren van eventuele bijzonderheden . Om de werkzaamheden van de medewerkers nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken, zijn we druk bezig om de applicatie drempelvrij te maken. Zo leveren we een speciale hoog contrast modus en ook een donkere modus. Daardoor kan de medewerker de applicatie gebruiken hoe hij of zij dit zelf het prettigst vindt .

Geïntegreerd in één systeem

Efficiënt werken is ook werken vanuit één systeem. Er zijn steeds meer oplossingen om de medewerker Burgerzaken bij de werkzaamheden te ondersteunen. Maar dit is pas echt efficiënt als je deze vanuit één systeem kan gebruiken, vanuit Centric Burgerzaken. Of het nu de BRP-V, een ID-scanner of het zaaksysteem betreft, Centric Burgerzaken integreert met andere systemen. Dit betekent dat Centric Burgerzaken andere systemen integreert in de oplossing en waar dat niet mogelijk is, koppelt. Dit doen we om automatisch de onderhanden gegevens uit te wisselen met deze andere systemen, zodat de medewerker tijdens het proces gebruikmaakt van beschikbare gegevens zonder hiervoor een ander systeem te gebruiken. Dat voorkomt overbodige handelingen en versnelt het proces.

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024