Oplossing

Centric Begraven

Dienstverlening vindt steeds meer online plaats. Hoewel een begrafenis of een crematie vaak een emotionele gebeurtenis is en persoonlijk contact dan zeer gewaardeerd wordt, zien we ook hier de behoefte om digitaal in verbinding te staan met nabestaanden.

Centric Begraven

Centric Begraven is al jaren marktleider in Nederland en inmiddels is de toepassing ook succesvol in België. Met het SaaS-aanbod en de gebruiksvriendelijke opzet bieden we een unieke oplossing voor Nederlandstalige gemeenten. De ervaringen die we in België opdoen met het koppelen aan het Rijksregister zijn waardevol bij het aansluiten op het Haal Centraal-programma in Nederland.

Duurzaamheid bij een laatste afscheid wordt steeds meer een item voor uitvaartverzorgers. CO2-reductie is mogelijk met een nieuwe vorm van lijkbezorging: resomeren. Op dit moment is resomeren (oplossen van een lichaam in vloeistof) nog niet toegestaan. Vanuit de uitvaartbranche komt het verzoek om dit wettelijk toe te staan. We verwachten dat een wetsvoorstel in 2024 wordt aangenomen.

Common Ground?

Dat gaat verder dan praten! Initiatieven vanuit Common Ground bieden de mogelijkheid om op een eenvoudigere wijze te verbinden. De transitie en het tempo waarin dit plaatsvindt is onzeker. Vanuit de SaaS-omgeving van Centric kunnen we snel inspelen op deze ontwikkelingen. Centric Begraven nam deel aan initiatieven van VNG Realisatie voor het toepassen van cloudevents (notificatieservices BRP). We tonen hiermee aan automatisch te anticiperen op bijvoorbeeld het overlijden van een rechthebbende. In nauwe samenwerking met gemeente Den Haag zijn we succesvol in productie met de BRP Bevragen API, een alternatief vanuit het programma Haal Centraal voor BRP-V bevragen.

Inzicht in grafrechten met een nieuwe eDienst

Inzicht in grafrechten, graflocatie en beschikbare ruimte via publiek toegankelijke websites zoals https://www.grafzoeken.nl voorzien deels in een behoefte van inwoners. Met de eDienst Wijzigen grafrechten zet je een stap verder. Na veilig inloggen met DigiD ziet de rechthebbende automatisch de geregistreerde gegevens. Bezoekers van jouw website verwachten zelf hun graftermijn te kunnen beëindigen, verlengen of overboeken. Vanuit Centric Begraven komt deze functionaliteit gefaseerd beschikbaar vanaf 2024.

Nieuwe lijkbezorgingsvorm resomeren biedt mogelijkheden

Na resomeren blijft net als bij een crematie een restant over. Bij crematies resteert as, bij resomeren blijft een wit poeder over. Inmiddels zijn begraafplaatsen vrijwel allemaal voorzien van urnennissen, strooivelden, urnenmuren, urnengraven, et cetera. Het is daarom logisch dat ook na het resomeren van een overledene de behoefte aan een gedenkplaats zal bestaan. De gevolgde procedure en correspondentie wijkt af van de huidige crematieprocedure. Centric Begraven biedt hier een intuïtieve oplossing voor, zodra dit wettelijk toegestaan is.

Beëindigen on-premise Key2Begraven op 1 juli 2024

Staat Key2Begraven nog lokaal bij jou geïnstalleerd? Reserveer dan het moment om te migreren naar Centric Begraven in onze cloud. Inmiddels zijn de meeste gemeenten gemigreerd naar onze SaaS-omgeving. Alleen vanuit de Centriccloud sluiten we aan op nieuwe initiatieven in het kader van Common Ground, zoals de ZGWAPI’s en Haal Centraal.

Ontwikkelen doen we samen met klanten

Innoveren zonder expertgroep is ondenkbaar. De expertgroep bij Centric Begraven bestaat uit kleine, middelgrote en grote gemeenten. Door deze samenstelling worden belangen van alle gemeenten op een representatieve wijze vertegenwoordigd. Dankzij de inbreng van deze groep gemeenten weten we dat processen per gemeente soms sterk verschillen. De feedback van onze expertgroep stelt ons in staat om het gepresenteerde ontwerp bij te stellen, zodat we onze gebruikers optimaal kunnen blijven bedienen.

Vernieuwen schermen

Met het vernieuwen van alle schermen van Centric Begraven is in 2022 een grote stap gezet richting de verbetering van de toegankelijkheid. In eerste instantie blijft het mogelijk om te wisselen tussen de huidige schermen en de nieuwe layout. Op deze wijze verbeteren we de digitale toegankelijkheid geleidelijk, uiteraard op basis van de WCAG-richtlijnen.

Data & Analytics

Met Centric Begraven SaaS is het mogelijk om Cognos vanuit de cloud in te zetten voor standaard en maatwerkrapportages. Met slechts enkele klikken verschaf je jezelf inzicht in de resultaten van de afgelopen periode. Een uitbreiding hierop vormen analytics: hierin vind je onder meer kanten-klare grafieken met filteropties. Zonder lokale installatie of updates, direct inzetbaar vanuit de cloud.

Lees meer over de geplande ontwikkelingen en de ontwikkelingen op middellange termijn

Productontwikkelingen

Bekijk ontwikkelingen

Meer van het Productbeleidboek 2024