Open Centric Burgerzaken

Wat verwachten we in de toekomst van de BRP? Een nieuwe BRP, veranderende wetgeving of helemaal open? In dit blog vertellen we wat het is en gaan we vooral in op de vraag wanneer je er als gemeente echt wat aan hebt. OpenBRP heeft zeker meerwaarde, maar als je niet oppast dan bezorgt het je onnodig veel werk!

OpenBRP is een serieuze ontwikkeling om de gegevens in de basisregistratie personen open te stellen. Voor burgers om hun gegevens in te zien, voor leveranciers om er toepassingen mee te bouwen voor gemeenten. Het is ook een hype, er wordt soms over gesproken alsof OpenBRP als een Haarlemmerolie alle problemen gaat oplossen. Dat is natuurlijk niet zo. Sterker nog: als de BRP zonder nadere afspraken wordt opengegooid, dan krijg je er als gemeente onnodig veel werk bij. Alleen de gegevens die je nodig hebt uit de registratie halen is namelijk niet genoeg. Je wilt in de API, de software waarmee je de gegevens uit de registratie haalt, een aantal functies inbouwen. Bijvoorbeeld autorisatie en logging. Want niet iedereen mag zomaar bij alle gegevens.

Ook wil je een zekere intelligentie inbouwen. Bijvoorbeeld: er is in ons land een minimale leeftijd waarop je mag trouwen of een kind krijgen. Dan is het wel handig als die check plaatsvindt op de gegevens in de BRP, voordat de aanvraag voor het huwelijk of de geboorte-aangifte in het proces van de gemeente wordt geschoten. Je wilt ook zeker weten dat een burger die een aanvraag doet daadwerkelijk in de gemeente woont. Als je dat soort controles niet inbouwt in de API, dan krijg je veel vertroebeling in je proces en krijg je aanvragen die je niet kunt verwerken.

Sandra Post Centric
Sandra Post is als Portfoliomanager bij Public Sector Solutions onder meer verantwoordelijk voor Centric Burgerzaken.

De behoefte van gemeenten aan een OpenBRP is een legitieme vraag en daaraan willen we natuurlijk voldoen. Gemeenten kunnen dan zelf toepassingen bouwen, of deze afnemen van verschillende leveranciers. Het is nou eenmaal zo dat zij met een OpenBRP kleine toepassingen soms sneller zullen ontwikkelen dan wij. Wij hebben standaard software die door heel veel gemeenten wordt gebruikt, als wij wijzigingen doorvoeren dan duurt dat langer. We willen wel graag dat het openstellen van de BRP gepaard gaat met de juiste afwegingen en afspraken. Bijvoorbeeld dat privacy by design wordt toegepast bij het ontwikkelen van de API’s. Het is goed als daar met gemeenten en marktpartijen afspraken over worden gemaakt, zoals ook is gebeurd voor de API-standaarden die worden gebruikt voor zaakgericht werken.

We zien zeker de meerwaarde van de ontwikkeling naar een open BRP, maar laten we daar serieus mee omgaan en het op een goede en integere manier doen. We zien als Centric zeker ook kansen om met een OpenBRP onze software slimmer te maken. Bijvoorbeeld voor de aangifte geboorte en verhuizingen in onze eDiensten. In een volgend blog vertellen we daar meer over.

Chantal van der Lans is productmanager Burgerzaken bij Centric.

Meer weten?

Chantal van der Lans

Voor meer informatie neem je contact op met Chantal van der Lans via +31 6 30510159 of per mail chantal.van.der.lans@centric.eu.