Digitale dienstverlening is ook... Digitale Ondertekening!

Nu de dienstverlening van gemeenten meer en meer digitaal plaatsvindt, kan digitaal ondertekenen niet achterblijven. En de eerste stappen op dit gebied zijn gezet. Met de eDienst Aangifte geboorte, bijvoorbeeld, ondertekent de arts of verloskundige digitaal de geboorteverklaring. Helemaal rechtsgeldig! Appeltje-eitje voor de ouders, de arts/verloskundige én voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Samen op de bank aangifte doen!

De geboorte van een dochter of zoon is een bijzonder moment. En wat mooi is: ouders kunnen hun kind nu samen aangeven. Gezellig vanuit huis, of vanuit het ziekenhuis. Ze doen dat nog wel binnen drie dagen, maar er komt geen pen en papier meer aan te pas! Ze gaan op hun telefoon of tablet naar de website van de gemeente en loggen met DigiD in bij de eDienst Aangifte geboorte. Ze vullen de geboortegegevens van hun spruit in en selecteren – gemakkelijk uit een lijst - de arts of verloskundige die aanwezig was bij de geboorte. Dat was het!

'Ik vind sowieso dat de moeder bij de aangifte betrokken moet zijn, maar vanwege de driedagentermijn was dat vaak onmogelijk. Nu kon ik als moeder dit belangrijke moment met mijn partner delen.'

Inwoner Dordrecht over de geboorteaangifte met de eDienst Aangifte geboorte.

Digitale ondertekening

In lijn met de handreiking van de NVVB wordt de digitale aangifte digitaal ondertekend door de arts of verloskundige die bij de geboorte was. Hoe dat werkt? Na ontvangst van de digitale aangifte maakt Centric Burgerzaken een digitaal geboortedossier aan en stuurt een digitale artsenverklaring naar de arts/verloskundige. Deze krijgt de melding dat de verklaring klaar staat in de beveiligde omgeving van ValidSign, die hij eenvoudig, via een link, benadert. Op een voor hem rustig moment controleert hij de gegevens en bevestigt met één handeling. Op dat moment is de digitale en rechtsgeldige handtekening een feit en wordt deze opgenomen in het geboortedossier. De status van de aangifte verandert automatisch in ‘Ondertekend’. Staan er meerdere verklaringen klaar, dan bevestigt de arts/verloskundige deze – na controle - in bulk. Geen administratieve rompslomp, dus. Zo houdt hij alle tijd om ouders bij te staan bij de geboorte van het kind.

Gemak voor de ambtenaar burgerlijke stand

Als ambtenaar zie je dat er een aangifte is binnengekomen en hou je de status in de gaten. Zodra de status is veranderd in ‘Ondertekend’, maak je eenvoudig, digitaal, de akte op. Je vult daarvoor niets meer handmatig in: alle gegevens die je nodig hebt zijn voor je overgenomen uit het digitale dossier. Je controleert de gegevens en na jouw akkoord wordt het kind automatisch opgenomen in de Basisregistratie Personen. Appeltje-eitje, ook voor jou!

In steeds meer eDiensten

Digitaal ondertekenen kan ook al in de eDienst Aanvragen volmacht stempas. En in de eDienst Doorgeven verhuizing, als je een toestemmingsverklaring nodig hebt van de hoofdbewoner. De burger geeft het e-mailadres op van degene die moet ondertekenen. Die krijgt een e-mail, logt in met DigiD of IDIN en ondertekent met ValidSign.