Common Ground

Perspectief op Common Ground

Overheid
Common Ground is een belangrijke ontwikkeling die de informatievoorziening bij gemeenten structureel gaat veranderen. Hoe draagt Centric bij aan de realisatie van Common Ground, welke aandachtspunten zijn er en waar kun jij op rekenen?

Onze klanten vragen er regelmatig naar en gemeenten nemen het zelfs al op in aanbestedingen: Common Ground, ofwel de breed gedragen visie op een vernieuwde informatievoorziening voor de decentrale overheid.

In de toekomst zal die informatievoorziening gebaseerd zijn op een architectuur die gebruikmaakt van services en API’s. De Common Ground-architectuur en het uitgangspunt om gegevens te ontsluiten op basis van API’s, raken de bedrijfsvoering van zowel overheden als hun IT-partners. Tegelijk biedt Common Ground daarmee tal van kansen voor vernieuwing.

Wat is de rol van Centric?

Centric onderschrijft de noodzaak om de gemeentelijke informatievoorziening te vernieuwen en speelt daar met investeringen op in. Wij vinden het een goede zaak dat gemeenten samen optrekken, de regierol oppakken en meer eenheid in de uitvoering nastreven.

Centric draagt graag bij aan de succesvolle uitvoering van Common Ground. In de position paper delen we daarom onze kijk op de principes van Common Ground. Ook laten we zien welke rol wij voor onszelf zien in de samenwerking met overheden en IT-leveranciers op weg naar de realisatie ervan.

Een nieuwe manier van omgaan met gegevens

Common Ground heeft als doel om de gemeentelijke informatievoorziening structureel te herzien, door anders om te gaan met gegevens en meer samenhang te scheppen in de gemeentelijke gegevenshuishouding.

De principes van Common Ground leveren duidelijke voordelen op: kostenreductie, schaalvoordeel, robuuste koppelingen tussen systemen en hogere gegevenskwaliteit door informatie te halen bij de bron. Alles met als uiteindelijk doel: betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger.

Position paper: Ons perspectief op Common Ground

De nieuwe aanpak roept ook vragen op: wat is ervoor nodig om dit te realiseren? Zijn er aandachtspunten om onderweg rekening mee te houden? In onze position papers gaan we daar dieper op in en doen we aanbevelingen om tot succesvolle realisatie te komen.

Download de paper

Position paper: Common Ground, de stand van zaken

In 2019 publiceerde Centric een position paper over Common Ground, bedoeld voor overheidsprofessionals die benieuwd zijn naar onze kijk op de Common Ground-beweging. Nu, drie jaar na de start van Common Ground, is het tijd voor een tussenbalans. In deze update van onze paper bekijken we hoe het er op dit moment voor staat: welke activiteiten, initiatieven en projecten zijn er inmiddels gestart? Wat is er al bereikt en welke hobbels zijn er onderweg? Een constructieve kijk op de voortgang van Common Ground.

Download de paper

Meer weten?

Eddy van de Werken

Neem voor meer informatie contact op met Eddy van de Werken via +31 6 14495413 of mail naar eddy.van.de.werken@centric.eu.