Evenementen

Webinars: Samenwerken aan de decentrale overheid van morgen

18 March 2021

Hoe ziet de informatievoorziening van de decentrale overheid er in de toekomst uit? Van cloud tot Common Ground, samen met de Gebruikersvereniging Centric geven we richting aan de digitale dienstverlening van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. In onderstaande reeks webinars schijnen we met de Gebruikersvereniging ons licht op deze en andere belangrijke digitale thema's van dit moment.

Samenwerken aan de toekomst!

In dit eerste webinar gaan Patrick van Domburg (Voorzitter Gebruikersvereniging) en Maarten Hillenaar (CEO Centric Public Sector Solutions) in op de visie en strategie van hun organisaties en de constructieve samenwerking die al sinds 1996 bestaat. Daarnaast zoomen we in op het productbeleid 2021 dat op 14 januari gepubliceerd is en staan we stil bij de thema’s die beide organisaties bezighouden.

Samenwerken aan Innovatie

Gemeenten en andere decentrale overheidsorganisaties innoveren en digitaliseren steeds sneller, dus ook de technologie om dit mogelijk te maken. Hoe veranderen die organisaties de komende jaren, hoe helpt nieuwe technologie daarbij en hoe kan Centric daarbij helpen? We geven hier antwoord op in bovenstaand webinar.

Samenwerken aan SaaS

De opkomst van cloud/SaaS is onmiskenbaar. In dit webinar kijken wij samen met experts en ervaringsdeskundigen hoe deze trend zich bij de decentrale overheid ontwikkelt. Centric presenteert zijn SaaS-roadmap en een vertegenwoordiger van Drechtsteden geeft een inkijkje in hun cloud-strategie. Is jouw organisatie al klaar voor de cloud?

Samenwerken aan Common Gorund

In dit webinar gaan we met de Gebruikersvereniging Centric in gesprek over Common Ground. Wat zijn de doelstellingen? Wat maakt Common Ground zo belangrijk voor de decentrale overheid en haar IT-partners, zoals Centric? Onderwerpen als API’s, Open Source Software en transitiestrategie komen aan de orde.

Samenwerken aan GIBIT/Aanbestedingen

Dit webinar gaat over de praktijk van ICT-aanbestedingen, vanuit de optiek van zowel overheid als leverancier. We gaan in op het toepassen van de GIBIT en de Toolbox die VNG Realisatie ter beschikking stelt.

Samenwerken aan Security & Privacy

Met de Gebruikersvereniging Centric gaan we in gesprek over wat gemeenten belangrijk vinden op het vlak van security en privacy. We bespreken de zaken die nu al in het DNA van onze producten zitten én we kijken naar de toekomst. Waarmee moeten decentrale overheden en hun IT-partners rekening houden?

Samenwerken aan Archivering & Vernietiging

Informatie bevindt zich soms verspreid over verschillende systemen, terwijl die wel in samenhang moeten worden beheerd. Bijvoorbeeld het centraal in het zaaksysteem afhandelen van een bezwaar. Ook als dat bezwaar gaat over een voorgenomen gunning van een omgevingsvergunning in Centric Leefomgeving. Schuif aan en ontdek hoe Centric en partners omgaan met deze uitdagingen.

Samenwerken aan Digitale Toegankelijkheid

Wij willen dat alle openbare voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle burgers. In Nederland is dat bij wet geregeld. De focus ligt daarbij op publieke websites en apps die overheden aanbieden aan inwoners, maar het gaat óók om extra- en intranetten. In dit webinar zie je wat Centric doet om gebruikers de best mogelijke gebruikservaring te bieden.

Samenwerken aan Datagericht Werken

Effectiviteitsverbetering en kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag. Datagericht(er) werken kan helpen om uiteindelijk tot doelgerichte, slimmere en beter onderbouwde keuzes en adequate beslissingen te komen en complexe vragen te beantwoorden. In dit webinar ontdek je hoe datagericht werken bijdraagt aan structurele kostenbesparing.