Evenementen

Strategische Conferentie 2023: Publieke waarde door digitalisering

30 November 2023
Hotel Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Op 30 november a.s. organiseren Centric en de Gebruikersvereniging Centric de jaarlijkse strategische conferentie. Deze conferentie, die plaatsvindt in Hotel Figi in Zeist, willen we gebruiken om met onze klanten, leden en andere stakeholders in gesprek te gaan over onze gezamenlijke toekomst. Waar staan we, waar gaan we naartoe en wat verwachten we van elkaar?

Programma

  • 12.30 - 13.30 uur Lunch
  • 13.30 - 14.00 uur: Welkom en opening

Een woord van welkom en de opening door dagvoorzitter Mark Bressers die Patrick van Domburg (Voorzitter Gebruikersvereniging Centric) en Maarten Hillenaar (Algemeen Directeur Centric Public Sector Solutions) op het podium vraagt om te reflecteren op 2023 en de verwachtingen van de dag.

  • 14.00 - 14.45 uur Parallelsessies
  • 14.45 - 14.55 uur Sessiewissel
  • 14.55 - 15.40 uur Parallelsessies
  • 15.40 - 16.10 uur Pauze
  • 16.10 - 16.40 uur Terugkoppeling parallelsessies
  • 16.40 - 17.30 uur Keynote spreker
  • 17.30 - 18.30 uur Afsluiting en borrel
  • 18.30 uur Einde Strategische Conferentie

Parallelsessies

Sessie 1: Alles wat u altijd over standaardisatie wilde weten en nooit durfde te vragen (14.00 uur - 14.45 uur)

Je wilt als gemeente de informatiestromen zo efficiënt en veilig mogelijk inrichten. Informatie moet op betrouwbare wijze uitgewisseld worden met andere gemeenten en overheden wat de dienstverlening naar burgers verbetert en de informatievoorziening binnen de overheid optimaliseert. Het principe van 'Data bij de bron' en API's als bouwstenen voor een moderne informatievoorziening staan hierin centraal. Standaardisatie is hierbij natuurlijk onmisbaar. Open standaarden dragen bij aan het vermogen van informatiesystemen om onderling gegevens uit te wisselen, onafhankelijk van hun leverancier. Er komen steeds meer standaarden bij en standaarden volgen elkaar sneller op. In deze sessie gaan we met elkaar in discussie over standaarden. Wie heeft welke rol hierin, hoe zetten we de transitie naar nieuwe standaarden in, en hoe zorgen we voor de adoptie en beheer?

Jacob Versteeg (Productmanager Datamanagement) en Larissa Zegveld (Forum Standaardisatie).

Sessie 2: Markt & Overheid Debat: Innovatief samenwerken in de uitvoering (14.00 uur - 14.45 uur)

Een debat met met enthousiaste, getalenteerde mensen gezond van geest uit de overheid en de dienstverleningssector aan tafel die zonder aanbestedingstrauma's en de rugzak van een jarenlange loopbaan fris van de lever bespreken hoe we uit de kramp kunnen komen.

Ben Bervoets (businessunit manager Belastingen), Ruark Kroon (Portfoliomanager bij VNG Realisatie)

Sessie 3: Beyond the Cloud, focus op 2030 (14.00 uur - 14.45 uur)

Een toelichting vanuit Centric op het programma ‘PSS 2030 Beyond the Cloud’ nu de eindstreep voor de SaaS-ambitie in zicht is. Centric hoort graag van klanten hoe zij de toekomst zien en wat zij van Centric verwachten bij de aanpak van maatschappelijke opgaven waarvoor zij gesteld staan.

Ron Bartels (programmamanager strategie 2030), Freyja Huitema (business unit manager Sociaal Domein), Martine Meijers ( MT-lid en Manager VNG Realisatie)

Sessie 4: Kan AI sociale verbindingen creëren? (14.00 uur - 14.45 uur)

Een plenaire sessies over research en innovatie en wat de bezoekers daar morgen al mee kunnen. Bijvoorbeeld 3D participatie en de virtuele ambtenaar. Naast een toelichting op deze ontwikkelingen vindt tevens een terugkoppeling plaats van het AR experiment dat op de conferentie wordt uitgevoerd.

Sessie 5: Van pijnlijke informatieverwarring naar een alerte en responsieve overheid! (14.55 uur - 15.40 uur).

De overheid moet goed geïnformeerd zijn en uitstekend informatie kunnen verschaffen om de burger goed te kunnen bedienen. Welke veranderingen bij de overheid zijn daarvoor nodig? En is zij daartoe in staat?

Willam van Weelden (productmanager), Carel Meijer, (plv. programmamanager Open Overheid/spoor Informatiehuishouding Rijk bij het CIO Rijk en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Sessie 6: Co-creatie: ontwerpen met inwoners (14.55 uur - 15.40 uur).

Hoe kan de verbeelding in combinatie met technologische mogelijkheden ons helpen bij de uitdagingen van de overheid? In deze sessie wordt je uitgedaagd om met een vernieuwende blik te kijken naar de inzet van digitale oplossingen die waarde toevoegen voor burgers, bedrijven en de overheid. In Rotterdam is ervaring opgedaan met oplossingen waarmee inwoners zelf kunnen meedenken en mee-ontwerpen met de toekomst van de stad. Dit heeft tot verassende resultaten geleid. Met meerdere stakeholders tegelijk ontwerpen om tot een oplossing te komen van de ruimtelijke puzzel. In deze interactieve sessie worden praktijkresultaten toegelicht en wordt een beroep gedaan op de verbeelding om samen de ruimtelijke puzzel op te lossen.

Sander Meinders (businessunitmanager Innovatie), Arjen Wijnands (gemeente Rotterdam).

Sessie 7: Local for Local: het alternatief voor de Stadspas (14.55 uur - 15.40 uur).

Hoe kan de lokale economie versterkt worden met een lokale munt die werkt via een app? Centric doet samen met de Universiteiten van Utrecht, Marseille en Kaunas (Litouwen) onderzoek hoe in verschillende regio’s de lokale economie ondersteund kan worden met lokaal geld. Lokale munten blijken een prima middel om ook het minimabeleid te ondersteunen (als alternatief voor een stadspas) en bovendien inwoners te stimuleren iets voor de stad te doen.

Paul van Vulpen (Innovation Lead)

Sessie 8: Bewustwording van digitale veiligheid (14.55 uur - 15.40 uur).

Iedere gemeente heeft te maken met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Security awareness is daar een verplicht onderdeel van. Dat kan een eenmalige workshop zijn, maar die brengt zelden direct de gewenste gedrags- en cultuurverandering op gang. Ook zien we dat nalatigheid rondom veiligheid kostbare risico’s meebrengt: het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als gemeente slachtoffer wordt van ransomware of het lekken van persoonsgegevens. Om gemeenten daartegen te wapenen is een nieuw en uniek kennisprogramma ontwikkeld. In deze sessie deelt Centric haar visie op informatiebeveiliging en krijg je een presentatie met korte demo van een security awareness training. Storytelling en gamification staan daarin centraal. Zo wordt bewustwording van digitale veiligheid leerzaam én leuk!

Derek Hillenaar (consultant), Jan-Willem Nooter (accountmanager).

In het geval dat het formulier niet laadt, kunt u de cookies in uw browser wissen.

Meld je aan voor de Strategische conferentie

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden.