Reactie op beschikking tussen Centric/Dutch Solar Systems en Van Egten

De Rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 12 maart 2020 in de procedure tussen voormalig bestuurder, Van Egten en Centric/Dutch Solar Systems, geoordeeld dat Van Egten "ernstig verwijtbaar" heeft gehandeld. Op niet minder dan drie punten treft dat verwijt van Egten persoonlijk als bestuurder.

Kort en zakelijk weergegeven had Van Egten zichzelf niet een substantiële bonus mogen toekennen op een afwijkende en verholen manier, had zij niet haar co-bestuurder van der H. een veel te riante exit vergoeding mogen toezeggen en ten slotte had zij niet achter de rug van de heer Sanderink om zichzelf een tweede dienstverband en dito salaris mogen toekennen als bestuurder van Wagner Solar Duitsland. Van Egten handelde hiermee - aldus de rechter - uitsluitend in haar eigen belang. Het leeuwendeel van de vergoeding die Van Egten vorderde vanwege de beëindiging van haar dienstverband wordt daarom afgewezen.

Wat resteert is het absolute minimum wat in een ernstige situatie als deze toch moet worden afgedragen. Uiteraard beraden Centric en Dutch Solar Systems zich nu op strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolgstappen tegen Van Egten.

Bekijk de volledige beschikking.